Unikt flerpartsamarbeid gir topp UiT-lokaler

Nye Hammerfest sykehus blir mye mer enn sykehus. Det blir også det nye stedet for UiT sin sykepleierutdanning i Hammerfest, med alle tilhørende nødvendige fasiliteter. 

Omvisning nye hammerfest sykehus
OMVISNINGEN: Ingrid Petrikke Olsen og Linda Okstad fra UiT i Hammerfest får orientering fra Espen Hansen fra Finnmarkssykehuset, mens rektor Dag Rune Olsen og viserektor Bente Haug studerer tegningene. Foto: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 27.04.22 12:17 Oppdatert: 28.04.22 08:11
Arktis Bærekraft Helse og velferd Om UiT

Ledelsen for UiT representert ved rektor Dag Rune Olsen og viserektor Bente Haug fikk mandag en grundig orientering om situasjonen for lege- og sykepleierutdanningen i Hammerfest. Assisterende insttituttleder ved Institutt for helse og omsorgsfag, Linda Okstad og lokal studieleder og førsteamanuensis Ingrid Petrikke Olsen ved Institutt for klinisk medisin, UiT – Norges arktiske universitet sørget for den faglige oppdateringen. Olsen benevnte utdanningen ved UiT i Hammerfest som tverrprofesjonell, der man underviser både jordmødre, leger og sykepleiere. 

bygg sykehus hammerfest
FASADEKLEDNING: Nybygget er på ingen måte ferdig ennå, men ifølge Espen Hansen som er Finnmarkssykehusets prosjektleder, ligger de nå et halvt år foran opprinnelig plan. Foto: Magne Kveseth

Sykepleierutdanningen i Hammerfest har utfordringer knyttet til å gi gode praksisstudier for de fremtidige sykepleierne. Det er egne krav til ulik type praksis ved sykehus og i psykiatrien. En tilleggsutfordring for UiT i Hammerfest, fikk man da det i samarbeid med Samisk høgskole ble startet samisk sykepleierutdanning for et år siden. 

Assisterende instituttleder Linda Okstad slo fast at utdanninga har slitt med manglende undervsiningsrom og en del andre øvingsfasiliteter. Dette blir det en bedring på, når UiT i Hammerfest om drøyt to år flytter til det nye sykehusbygget. 

Rektor og viserektor deltok seinere på en omvisning i det nye store bygget i Rossmollfjæra som skal bli nytt sykehus og hvor sykepleierutdanningen får helt nye og mer ordentlige undervisnings- og øvingslokaler.

– Det prosjektet som gjennomføres i Hammerfest er ikke noe bare byen får nytte av. Dette er et sykehus for hele fylket og også for sykepleierutdanninga i hele regionen. Jeg tror ikke man noen steder vi landet tidligere har hatt et slikt flerparters samarbeid som det vi har her, rundt byggingen av det nye sykehuset, sier Linda Okstad. Hun mener det samarbeidet som ligger til grunn for realiseringen av det nye sykehuset er helt unikt ikke bare i landssammenheng, men også i Norden.  

nye hammerfest sykehus befaring
PÅ TRAPPENE: Delegasjonen fra UiT fikk omvisning av Espen Hansen til høyre nederst i trappa. Til venstre viserektor Bente Haug, videre oppovere til venstre er Ingrid Petrikke Olsen, Linda Okstad og Benjamin Arvola Notkevich. Øverst i trappa fra venstre Lars Buseth og rektor Dag Rune Olsen. Foto: Magne Kveseth

Hammerfest by titulerer seg for tida som petroleumshovedstaden i nord. Det fikk rektoratet ved UiT blant annet vite da de møtte næringsforeningen i byen og kommunetoppene i Hammerfest kommune. 


Kortnytt fra Universitetsledelsen, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag, Institutt for klinisk medisin
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler