3 millioner til «1001 Nord»

Kunstprosjektet «1001 Nord, ei alternativ tusenårsfeiring av Norge» får tre millioner kroner fra program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) 2022. 

Contrafactae Fake News er et ensemble som deltok i prosjektet Art VAPO – True North.
Contrafactae Fake News er et ensemble som deltok i prosjektet Art VAPO – True North. Foto: Karine Nigar Aarskog/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 17.02.22 14:21 Oppdatert: 17.02.22 16:38
Arktis Kunst og kultur Om UiT Samfunn og demokrati

– «1001 Nord» går i en kritisk dialog med Norges offisielle 1000-årsfeiring i 2030 – der fokus er Stiklestad, «Olavsarven» og kristningen av landet. Vi vil utforske, diskutere, presentere og manifestere alternative fortellinger fra nord, sier prosjektleder Geir Davidsen ved Musikkonservatoriet.

Målet til prosjektet, som har fått tildelt 3 millioner kroner fra Diku, er å utvikle kunstneriske hendelser i ulike formater som løfter fram andre narrativ, andre fellesskap og andre feiringer, blant annet med bakgrunn i geografi, makt, etnisiteter og kjønn.

Geir Davidsen er førsteamanuensis, musiker og prosjektleder for 1001 Nord.
Geir Davidsen er førsteamanuensis, musiker og prosjektleder for«1001 Nord». Foto: Karine Nigar Aarskog/UiT

– Formidlingen fra kunstneriske prosjekt skiller seg fra tradisjonell vitenskapelig formidling. Vi er direkte til stede og i dialog med samfunnet gjennom innlegg og kronikker i lokal og nasjonal presse, samt gjennom kunstneriske presentasjoner på en lang rekke kulturelle og diskursive begivenheter, sier Davidsen.

Refleksjonsrom

I tillegg skal prosjektet etablere en nettside som utvikles som et selvstendig kunstnerisk arbeid og som skal fungere både som refleksjonsrom for prosjektdeltakerne og som informasjonskanal for publikum.

– I sum vil prosjektet skape ny musikk, ny scenekunst, ny billedkunst, nye sosiale hendelser og, ikke minst, vi vil etablere nye feiringer av nord, herunder en årlig Nasjonaldag for Nord.

Prosjektet har base på Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK). Det har bred forankring i det nordnorske kunstmiljøet og sterk tilknytning til flere forskningsmiljø ved UiT. 

Bygger på Art VAPO

– Medvirkende kommer fra musikk, scenekunst/performance og billedkunst, og det planlegges samarbeid med både ansatte og studenter ved deltagende institusjoner. Sammensetningen av selve prosjektgruppa er tenkt demokratisk og i et mangfoldsperspektiv. Prosjekt og samarbeid tenkes også sirkumpolært og orienteres mot hele nordområdet, selv om det meste skjer i Nord-Norge, forklarer Davidsen.

Davidsen har utarbeidet søknaden sammen med professor Hilde Blix og Amund Sjølie Sveen som også var i lederrgruppa i prosjektet Art VAPO – True North. Dette prosjektet var en kunstnerisk utforskning av nord, og ble avsluttet høsten 2021. «1001 Nord» bygger på Art VAPO, men er spisset tematisk og metodisk.

– Vårt nye prosjekt har bredere forankring i det nordnorske kunstmiljøet, sterkere tilknytning til forskningsmiljøer ved UiT og et tydeligere samisk perspektiv, avslutter Davidsen.


Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon, Musikkonservatoriet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler