Ekspertliste: Ukraina og Russland

UiT har en rekke forskere som kan uttale seg om ukraina-krisen. Våre forskere har dyptgående kunnskap om internasjonal politikk og historie, stormaktsforhold, og russiske relasjoner til naboland og omverdenen. Ta gjerne kontakt med forskerne direkte. 

Ukraina Russland Søreide
KONTROLL: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide ved kontaktlinjen mot separatistkontrollerte Øst-Ukraina. Foto: Foto: Kari Eken Wollebæk, UD
Portrettbilde av Rydmark, Dag
Rydmark, Dag dag.rydmark@uit.no Rådgiver
Publisert: 25.01.22 14:54 Oppdatert: 27.01.22 09:52
Historie Om UiT Samfunn og demokrati

Petia Mankova, mob: 993 30 607, petia.mankova@uit.no

Historiker - utvidelsen av NATO østover/ innenrikspolitiske konsekvenser og utviklingstrekk. Moderne historie med fokus på nordområdene, det russiske Arktis og norsk-russiske relasjoner

Stian Bones, mob: 901 01 016, stian.bones@uit.no

Historiker - Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder forholdet til Sovjetunionen og Russland, norsk polarpolitikk og forholdet mellom USA og Norge. Den kalde krigen, med vekt på Norge og Norden. Utforskninga av nordområdene: Vitenskap og politikk

Marc Lanteigne, mob: 413 80 923, marc.lanteigne@uit.no

Samfunnsviter - Spesialist i russisk utenrikspolitikk, inkludert arktisk diplomati og samarbeid med Kina. Har også forsket på russisk sikkerhet og militære spørsmål.

Kari Aga Myklebost, mob: 902 08 513, kari.myklebost@uit.no

Historiker - Nordområdehistorie fra 1800-tallet til i dag, med fokus på det norsk-russiske forholdet i bred forstand; økonomiske, politiske, diplomatiske og kulturelle relasjoner mellom de to nabostatene. Den norsk-russiske grensas historie, Barents-samarbeid. Identitet og minnepolitikk i Nordvest-Russland.

Hallvard Tjelmeland, mob: 951 07 734 , hallvard.tjelmeland@uit.no

Historiker - Den kalde krigen - globalt og i ein nordområdesamaheng. Norsk-sovjetiske/russiske relasjonar.

Jens Petter Nielsen, mob: 928 22 226, jens.petter.nielsen@uit.no

Historiker - Spesialist på russisk historie, det russiske Arktis, samt norsk-russiske historiske relasjoner. 

Gunhild Hoogensen Gjørv, mob: 948 42 610, gunhild.hoogensen.gjorv@uit.no

Samfunnsviter - Sikkerhetsperspektiver i Arktis, bl.a. med fokus mellom Russland og Norges utenriks- og forsvarspolitikk. Forskjellige perspektiver om Russland i Norge, ikke minst nord/sør forskjeller, og relevansen av Barents-samarbeid til forholdet med Russland.

Rasmus Gjedssø Bertelsen, mob: 913 18 623, rasmus.bertelsen@uit.no

Samfunnsviter - Arktis i det internasjonale system. Hvordan endret maktforhold mellom USA, Kina og Rusland endrer det internasjonale system og dermed Arktis. Vitenskapsdiplomati mellom Russland og Vesten. Arktis i russisk strategisk atom- og romforsvar.

Vegard Nergård, mob: 915 75195, vegard.nergard@uit.no 

Faggruppeleder, luftfart

Bernt Inge Hansen, mob: 909 60159, bernt.inge.hansen@uit.no

Universitetslektor i droneteknologi


Kortnytt fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Rydmark, Dag dag.rydmark@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler