Sør-Korea eller har du pågåande samarbeid og ønsker å lære meir av andre? Lurer du på kva slags finansieringskjelder som finns? Er du interessert i å samarbeide med Japan eller Canada om utdanning og forsking? Lurer du på moglegheiter for praksissamarbeid eller samarbeid med arbeids- og næringsliv? Då kan desse webinara vere noko for deg. " /> Sør-Korea eller har du pågåande samarbeid og ønsker å lære meir av andre? Lurer du på kva slags finansieringskjelder som finns? Er du interessert i å samarbeide med Japan eller Canada om utdanning og forsking? Lurer du på moglegheiter for praksissamarbeid eller samarbeid med arbeids- og næringsliv? Då kan desse webinara vere noko for deg. " />

PANORAMA-webinarer: Studentmobilitet og prosjektsamarbeid med Sør-Korea, Japan og Canada, 7./15./16. februar

Ønskjer du å starte eit samarbeid med Sør-Korea eller har du pågåande samarbeid og ønsker å lære meir av andre? Lurer du på kva slags finansieringskjelder som finns? Er du interessert i å samarbeide med Japan eller Canada om utdanning og forsking? Lurer du på moglegheiter for praksissamarbeid eller samarbeid med arbeids- og næringsliv? Då kan desse webinara vere noko for deg. 

Webinarx
Webinar Foto: nn
Portrettbilde av Ryseth, Elin Margrethe
Ryseth, Elin Margrethe elin.m.ryseth@uit.no
Publisert: 25.01.22 14:38 Oppdatert: 25.01.22 15:18
Bærekraft Studentliv / Studier

Webinar Sør-Korea 7.februar (kl 09:00-10:30)

Sør-Korea vart nyleg inkludert i Panorama-strategien som eit av Noreg sine prioriterte samarbeidsland utanfor Europa. Det er store forventningar til auka samarbeid innan utdanning, forsking og innovasjon.  

I dette webinaret ser vi nærare på mogelegheiter for og erfaringar med å kople utdannings- og forskingssamarbeid med Sør-Korea, spesielt med utgangspunkt i våre program, INTPART og UTFORSK.  Informasjon om årets utlysingar hos HK-dir og Forskningsrådet, og finansieringsmoglegheiter for norske partnarar ved National Research Foundation i Sør-Korea vertdelt. Vi vil også høyre erfaringar frå påbyrja INTPART og UTFORSK prosjekt i ein paneldiskusjon.   

Målgruppa for webinaret er utdanningsinstitusjonar og fagmiljø som anten har pågåande samarbeid eller ønskjer å etablere samarbeid med Sør-Korea. Representantar frå norsk næringsliv kan og ha nytte av webinaret, spesielt om dei ønskjer å kartlegge mogelegheiter for eit tettare samarbeid med akademia om eksempelvis praksissamarbeid eller involvering i utforming av utdanningstilbod og forskingsprosjekt. 

Svein Grandum, leier for Innovasjon Norge sitt kontor i Sør-Korea, vil gje oss eit innblikk i mogelege felles satsingsområde for næringslivet i Norge og Sør-Korea og korleis ein kan få til gode samarbeid med akademia.

For mer informasjon og påmelding til webinar om Sør-Korea, se HK-dir her

Webinar Japan 15.februar (kl 12:00-13:30)

Japan er inkludert i Panorama-strategien som eit av Noreg sine prioriterte samarbeidsland utanfor Europa. I tillegg er det eit mål å auke studentmobiliteten til ikkje-engelskspråklege land.   

Målgruppa for webinaret er utdanningsinstitusjonar og fagmiljø som enten har pågåande samarbeid eller ønsker å etablere samarbeid med Japan. 

Kunnskap om utdanningssektoren og erfaringar frå norske institusjonar som allereie har samarbeid i Japan vil bli delt under webinaret. Ulike former for samarbeid vil bli presentert, inkludert samarbeid om internship og virtuelle samarbeidsformer (COIL). Videre vert det lagt til rette for spørsmål frå deltakarane.

For mer informasjon og påmelding til webinar om Japan, se HK-dir her

Webinar Canada 16.februar (kl 14:00-15:15)

Canada er inkludert i Panorama-strategien som et av Norges  prioriterte samarbeidsland utenfor Europa.

Norge og Canada har felles nærings- og forskningsinteresser, blant annet innen marin forskning, energi og miljø, materialteknologi og nordområde/polarstudier. Et særtrekk ved Canadas høyere utdanningssystem er en etablert og systematisk tilnærming til erfaringsbasert læring. Canada er mye omtalt for sin særegne Cooperative Education-struktur, som kombinerer studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå med praksis i arbeidslivet. Involvering av aktører i arbeids- og næringsliv i utdanningen har stort potensial i Norge. Norske utdanningsinstitusjoner og bedrifter kan hente mye kunnskap og motivasjon i møte med kanadiske samarbeidspartnere. 

Målgruppen for webinaret er utdanningsinstitusjoner og fagmiljø som enten har pågående samarbeid eller ønsker å etablere samarbeid med Canada.

Kunnskap om utdanningssektoren og erfaringer fra norske institusjonar som allerede har samarbeid i Canada vil bli delt under seminaret. Ulike former for samarbeid vil bli presentert. Videre blir det lagt til rette for spørsmål fra deltakerne.

For mer informasjon og påmelding til webinar om Canada, se HK-dir her


Kortnytt fra Seksjon for internasjonalt samarbeid
Ryseth, Elin Margrethe elin.m.ryseth@uit.no
Vi anbefaler