UTFORSK-utlysning med søknadsfrist 20.april 2022 og søkerveiledning via zoom den 10.februar

UTFORSK skal styrke høgare utdanning for ei berekraftig framtid. Programmet støttar etablering av varige samarbeidsrelasjonar mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.

Samarbeid
Cooperation Foto: nn
Portrettbilde av Ryseth, Elin Margrethe
Ryseth, Elin Margrethe elin.m.ryseth@uit.no
Publisert: 25.01.22 13:52 Oppdatert: 25.01.22 15:24
Bærekraft Studentliv / Studier

Hvem kan søke?

Norske akkrediterte høgare utdanningsinstitusjonar saman med minst ein tilsvarande institusjon i partnarlanda kan søkje.  

Andre partnarar kan vere universitet, forskingsinstitutt, private eller offentlege bedrifter, sjukehus, skular, frivillige organisasjonar, eller andre organisasjonar, i Norge eller i partnarlanda.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkast støtte til prosjekt som:  

  • Utviklar og gjennomfører felles utdanningsaktivitetar  
  • Øker mobilitet av studentar, inkludert praksismobilitet  
  • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forsking 
  • Styrker samarbeid med arbeidsliv

For mer informasjon om utlysningen, besøk HK-dir her.

Søknadsfrist: 20. april 2022 innen kl 12:00

NB! I tilknytning til søknadsfristen arrangerer HK-dir digital søkerveiledning den 10.februar kl 14:00-15:00. For mer informasjon og påmelding, se HK-dir her

Har du spørsmål om UTFORSK:

E-post: utforsk@hkdir.no 

Telefon: 

Unni Mjelde Birkeland: (+47) 90 59 57 53  

Synne Lysberg: (+47) 92 22 42 38

Laila Linde Lossius: (+47) 45 29 48 40 


Kortnytt fra Seksjon for internasjonalt samarbeid, Avdeling for forskning og utviklingsarbeid
Ryseth, Elin Margrethe elin.m.ryseth@uit.no
Vi anbefaler