Bli med å forme fremtidens digitale helsetjenester!

Har du lyst til å være i front i utviklingen av digitale helsetjenester? Ønsker du å drive fram innovasjon i helsesektoren, til beste for pasienter og folk flest? Da kan dette erfaringsbaserte masterprogrammet være noe for deg!

Digitale helsetjenester
Digitale helsetjenester Foto: MostPhotos
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Sen, Julia Alexandra julia.a.sen@uit.no
Publisert: 13.01.22 13:04 Oppdatert: 19.01.22 15:38
Helse og velferd Naturvitenskap Studentliv / Studier Teknologi

Digitale helsetjenester - erfaringsbasert master er i tråd med arbeidslivets behov, både på kort og lang sikt. Gjennom en tett kobling med Helgelandssykehuset og kommunehelsetjenesten i området kan studentene arbeide med dagsaktuelle problemstillinger og konkrete utfordringer fra helsetjenesten på Helgeland. Studentene vil komme inn på områder hvor tradisjonelle studieløp normalt ikke har tilgang. Masterprogrammet gir deg en grundig forståelse for teknologiens muligheter og begrensninger innenfor digitale helsetjenester, og er tilrettelagt for studenter som arbeider ved siden av studiet.

Om studiet

Masterprogrammet gjennomføres som et treårig nett- og samlingsbasert utdanningsprogram, med to obligatoriske 3-4 dagers samlinger hvert semester, og er lokalisert til UiTs campus i Mo i Rana. Samlingene vil foregå på ulike steder i Helgelandsregionen. For studenter som ikke ønsker å følge hele programmet vil det være mulig å følge enkeltemner. Masterprogrammet er et deltidsstudium organisert slik at det kan gjennomføres ved siden av jobb.

Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg bestående av ordinære emner og problemorienterte emner. Undervisningen skjer som forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, laboratorieøvelser, faglig refleksjon, selvstudium og nettbasert undervisning. Studiet benytter problembasert læring, både samlingsbasert og digitalt. 

Studiet er på 90 studiepoeng, fordelt over tre moduler– to moduler med 3 emner á 10 studiepoeng, og en masteroppgave-modul på 30 studiepoeng. Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende, samt minimum to års relevant yrkeserfaring.

Søknadsfrist er 1. mars 2022 med oppstart i august 2022. Interesserte kan søke opptak fra 1. februar.

Mer informasjon om studiet.


Kortnytt fra Institutt for informatikk
Sen, Julia Alexandra julia.a.sen@uit.no
Vi anbefaler