Utlysning av midler og invitasjon til digitalt matchmaking seminar til fullfinansiert prosjektsamarbeid, Tsjekkia

Tsjekkia lyser nå ut litt over 800 000 EUR til samarbeidsprosjekter mellom norske og tsjekkiske aktører gjennom EØS midlene. Utlysningen gjelder for institusjoner på alle utdanningsnivåer og prosjektene er fullfinansiert.

 

 

 

Samarbeid
Cooperation Foto: xxx
Portrettbilde av Ryseth, Elin Margrethe
Ryseth, Elin Margrethe elin.m.ryseth@uit.no
Publisert: 15.11.21 14:49 Oppdatert: 15.11.21 14:59
Bærekraft Samfunn og demokrati

Prosjektene kan for eksempel handle om utvikling av undervisningsopplegg og innovative læringsmetoder innenfor alle fag. Utlysningen legger særlig vekt på emner som inkludering, demokratiforståelse, aktivt medborgerskap og digitale kompetanser.

Det kan søkes om minimum 20 000 EUR og maksimum 150 000 EUR.

Søknadsfrist 16.02.2022.

Du finner mer informasjon om utlysningen og hvordan man søker her: https://diku.no/programmer/eoes-midlane-utdanningssamarbeid-med-tsjekkia

Vedlagt i e-posten finner dere invitasjon til digitalt matchmaking seminar. Det anbefales at påmelding skjer innen 19.november via følgende lenke hvis dere er interessert i å delta i et prosjekt eller er nysgjerrig på mulighetene som finnes: https://www.dzs.cz/en/event/eea-grants-line-contact-seminar

Har dere spørsmål? Kontakt EØS teamet på eeaandnorwaygrants@hkdir.no eller Seksjons for internasjonalt samarbeid ved UiT og seniorrådgiver Elin Ryseth (elin.m.ryseth@uit.no).


Kortnytt fra Seksjon for internasjonalt samarbeid
Ryseth, Elin Margrethe elin.m.ryseth@uit.no
Vi anbefaler