Error rendering component

– Vil få flere briter til å studere i Arktis

Ambassadøren ved den britiske ambassaden i Norge, Richard Wood, besøkte i dag UiT Norges arktiske universitet og viserektor Sveinung Eikeland i Alta. Han lovde å gjøre sitt til at flere briter velger å studere ved UiT.

UiT i Alta ambassadør Wood
OPTIMISME: Den britiske ambassadør Richard Wood og hans kommunikasjonsansvarlige, Katherine Levitt sammen med fra venstre professor Kolbjørn Rafoss, campusleder Rune Sundelin, Instituttleder Bente Haug og viserektor Sveinung Eikeland. Alle skjønt enige om at flere briter bør studere ved UiT. Foto: Magne Kveseth/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.10.21 13:20 Oppdatert: 19.10.21 14:18
Arktis Bærekraft Hav Idrett og friluftsliv Reiseliv Samfunn og demokrati Studentliv / Studier Urfolk

Etter å ha fått en gjennomgang av flere studietilbud ved UiT, konkluderte ambassadør Wood med at han ville jobbe at flere britiske studenter velger Norges arktiske universitet.

Foruten viserektor Eikeland, fikk Wood møte instituttleder Bente Haug, professor Kolbjørn Rafoss, seniorrådgiver Natalia Kononova og leder av campusadministrasjonen, Rune Sundelin. De orienterte alle den britiske delegasjonen, som besto av ambassadør Woods selv og hans leder for offentlig diplomati og engasjement, Katherine Levitt.

– Jeg er opptatt av nye muligheter for samarbeid mellom England og Norge og det ser ut for at mulighetene er gode i Nord-Norge, så jeg er interessert i å få vite mer om det internasjonale samarbeidet ved UiT Norges arktiske universitet, sa ambassadør Woods. Han ville også gjerne vite hvordan man skiller mellom Nordområde-begrepet og bruken av navnet arktisk universitet.

Politikk og vitenskap

Viserektor Eikeland redegjorde for historien og fagområder ved UiT ble omtalt. Reiseliv og nordlige studier, idrettsvitenskap med arktisk naturguide-studiet på Svalbard og det faktum at UiT har et særlig urfolksfokus knyttet til ulike fakulteter.

ambassadør Wood og viserektor Eikeland
VÆRGUDENE: Ambassadør Richard Woods og viserektor ved UiT, Sveinung Eikeland i solskinnet på terrassen utenfor møterommet Haldde ved UiT i Alta. Foto: Magne Kveseth/UiT

Kanskje sende ministeren?

Med tanke på hvilke fag og retninger de utenlandske studentene kan velge ved utvekslingsavtaler, mente ambassadør Wood at UiT kanskje ville ha mest å hente ved å samarbeide med skotske utdanningsinstitusjoner.

Seniorrådgiver Natalia Kononova redegjorde for de mange utvekslingsavtalene ved UiT, der eksempelvis juridisk fakultet har tett samarbeid med universiteter i Dundee og Swansea, mens Aberdeen samarbeider med UiT rundt fiskeriutdanning.

– Hvis jeg kan bidra til å endre holdningene hos United Kingdom-studenter slik at flere velger utveksling, så burde jeg egentlig sørge for at den skotske undervisningsministeren besøker Finnmark og UiT, sa ambassadør Wood.

Han kunne fortelle at besøket deres på en oppdrettslokalitet tidligere denne uka viste tydelig hvor raskt været kan skifte i nord. Han sa han hadde små vansker med å skjønne hvilke utfordringer studentene på arktisk friluftsliv og øvrige studier utendørs kunne ha gjennom en lang vinter. 

cvampusleder sundelin
HISTORIEN: Campusleder ved UiT i Alta kunne fortelle mye om engelsk påvirkning historisk i det som i dag er Finnmarks største by, Alta. Foto: Magne Kveseth/UiT

Alta og det engelske

Campusleder ved UiT i Alta, Rune Sundelin, som er historiker fortalte de britiske gjestene om den tette kontakten mellom England og universitetsbyen Alta. Da engelske eiere drev Alten Copperworks på 1800-tallet ble hus og hager i Kåfjord, som den gang var Finnmarks største tettsted, anlagt og bygget etter engelske tradisjoner. Det var også gjennom de engelske eierne av kopperverket at lordene fra England kom til Alta for å fiske laks i Altaelva. Hertugen av Roxburghe har gjennom fem generasjoner drevet fluefiske i Altaelva, en av verdens beste lakseelever. 

– Det er nesten ikke en kommune i Norge hvor man ikke finner spor av det britiske, spøkte ambassadør Wood. Som så lot falle noen bemerkninger omkring hvordan britene ser på nordmenn. Han slo fast at svenskene de ble forbundet med Ikea og Volvo, mens nordmenn ble sett på som dem man kjempet andre verdenskrig sammen med og bekjempet nazismen. 

Det faktum at engelskmennene hadde sine agenter i Alta under andre verdenskrig førte blant annet til at slagskipet Tirpitz som hadde tilhold i Kåfjord, fikk banesår før det ble senket utenfor Tromsø. 

 


Kortnytt fra Universitetsledelsen, Ledelse og administrasjon i Alta, Institutt for reiseliv og nordlige studier, Idrettshøgskolen
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler