Error rendering component

UiT leder utvalg som skal foreslå bedre datainfrastruktur

Professor Kenneth Ruud fra UiT skal lede et nasjonalt utvalg som skal vurdere og foreslå løsninger til videreutviklingen av datainfrastruktur i Norge.

Portrett Kenneth Ruud
Kenneth Ruud skal lede arbeidet Foto: Tommy Hansen
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 11.10.21 14:19 Oppdatert: 11.10.21 14:25
Samfunn og demokrati Teknologi

Kunnskapsdepartementet skriver på sine nettsider:

«Dagens datainfrastruktur legger ikke godt nok til rette for bruk og gjenbruk av data fra forskning og forvaltning. Slike data spiller en viktig rolle i omstillingen av næringslivet, tjenesteutvikling i offentlig sektor og utviklingen av ny kunnskap. Kunnskapsdepartementet setter derfor i gang et utvalg som skal vurdere og foreslå løsninger til videreutviklingen av datainfrastruktur i Norge.»

Henter også erfaringer fra andre

Forskningsrådet har fått oppgaven og de har bedt professor ved UiT Norges arktiske universitet, Kenneth Ruud, om å lede utvalget.

— Skal vi dra nytte av mulighetene digitaliseringen gir, må vi legge til rette for et forsknings- og utdanningssystem som understøtter datadrevet forskning, forvaltning, tjenesteutvikling og verdiskaping på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte. Utvalget skal gi sine anbefalinger innen 1. mai 2022, og har nylig hatt sitt første møte om hvilke problemstillinger den bør behandle, sier Ruud i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Ruud understreker at utvalget vil være godt koblet på andre arbeider som er satt i gang på dataområdet:

— Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har nedsatt en styringsgruppe som skal utrede infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata. I høst avsluttes også et utvalgsarbeid om rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av data. Begge disse arbeidene er det viktig for oss å trekke veksler på, sier Ruud.

Om utvalget

Utvalget skal ha til sammen fem møter i høsten 2021. Utvalget består av deltagere fra forskningsinstitusjoner, tjenestetilbydere, næringslivet og forvaltningsorganer med ansvar for særlig relevante forvaltningsdata for forskning:

Deltakerne i utvalget

 • Kenneth Ruud, leder, professor, UiT Norges arktiske universitet
 • Ingrid Heggland, nestleder, førstebibliotekar, prosjektleder, NTNU, Universitetsbiblioteket 
 • Ingunn Limstrand, seksjonsleder, Miljødirektoratet  
 • Gunnar Bøe, daglig leder, Uninett Sigma 2 AS  
 • Tanja Storsul, direktør, Institutt for samfunnsforskning  
 • Knut Kalgraff Skjåk, avdelingsdirektør, NSD  
 • Christine Stansberg, seniorrådgiver, UiB-Elixir  
 • Pål Richard Romundstad, professor, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin  
 • Alexander Refsum Jensenius, forsker, musikkteknologi, UiO  
 • Ann-Kristin Brændvang, fagdirektør, SSB  
 • Kjetil Thorvik Brun, leder, teknologi og digitalisering, Abelia  
 • Geir Huse, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet  

Kortnytt fra
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler