Hvem eide Finnmark fra starten?

Var det staten, eller allmuen og samene som egentlig eide jorda i Finnmark. Dette vil Øyvind Ravna, professor i rettsvitenskap ved UiT, torsdag (kl. 19) holde foredrag om på Studenthuset city i Alta. Foredraget er åpent for alle.

Portrett Øyvind Ravna
SKAPER DEBATT: Profesor dr.juris Øyvind Ravna fra UiT skal snakke om retten til jorda i Finnmark. Foto: UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 11.10.21 12:50 Oppdatert: 12.10.21 12:50
Arktis Lov og rett Samfunn og demokrati Urfolk

Ravna har tidligere hold innlegg om «Jordinndelingene i Finnmark: Gratis statlig jordutdeling eller grensegang og jordskifte?»

Grundigere med kildene

Nå går han litt videre og inn i Samerettsutvalgets kildemateriale.

– Jeg har etter arrangementet i Tromsø nå gått grundigere inn i kildematerialet til Samerettsutvalgets rettsgruppe for å finne ut hvorfor den konkluderte som den gjorde i 1993, noen av funnene derfra vil bli brukt for å besvare hovedspørsmålet i foredraget, sier Øyvind Ravna.

Høyt rangert tidsskrift

Ravna er professor dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsfelt er bl.a. eiendomsrettsforhold og same- og urfolksrett, med særlig vekt på rettigheter relatert til land og naturressurser. I artikkelen «Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?» i Tidsskrift for rettsvitenskap (2020), reiser han spørsmål ved Finnmarks etablerte eiendomshistorie. I artikkelen «Jordinndelingene i Finnmark: Var de Norges eldste offentlige utskiftinger?» i Kart og Plan (2021) går han nærmere innpå praksisen etter 1775-resolusjonen og viser at det som fant sted, var oppmåling og registering av etablerte eiendommer framfor overdragelse av Konges jord til oppsittere i Finnmark.

Stor produksjon

Ravna har blant annet skrevet monografiene «Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark» (2013) og «Same- og reindriftsrett» (2019). Han har også skrevet en rekke populærvitenskapelige bøker, som «Gjennom Sibir med Nansen» (2014) og «Fra Little Bighorn til Standing Rock – En moderne indianerhistorie» (2018).

Rettshistorie, faste eiendomsrettsforhold og samerett er blant fagene han underviser i ved UiT Norges arktiske universitet.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet, Senter for samiske studier
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler