Industri/stat og kulturforståelse i skolen: Senter for samiske studier under Forskningsdagene

Nå er Forskningsdagene i gang! Senter for samiske studier deltar fra starten med to seminarer, et om urfolksrettigheter og utvinningsindustri og et om samisk kulturforståelse i skolen. Seminarene samler interesserte fra mange ulike deler av samfunnet til kunnskapsdeling og refleksjon.

Fra Násafjell
Fra Násafjell Foto: Lena Gross
Portrettbilde av Olsen, Torjer Andreas
Olsen, Torjer Andreas torjer.olsen@uit.no Professor i urfolksstudier
Publisert: 27.09.21 11:00 Oppdatert: 27.09.21 21:22
Pedagogikk Samfunn og demokrati Urfolk

27. og 28. september inviterer forskningsprosjektet TriArc (The Arctic governance triangle: government, Indigenous peoples and industry in change) til det digitale seminaret Indigenous Peoples' rights and extractive industries. Seminaret er organisert i to hovedtema: 1) hva er det som kjennetegner politikk og styring av urfolk-stat-industrirelasjonene og 2) hva skjer når det er strid om kunnskapsgrunnlag i konfliktsaker og hvordan kan urfolksrettigheter ivaretas i konsekvensutredningsprosesser. Målgruppa er studenter, personer som jobber med feltet – både faglig, politisk, og administrativt, og et generelt interessert publikum.

Else Grete Broderstad, professor i urfolksstudier ved Senter for samiske studier, forteller at seminaret er en viktig del av formidlingsarbeidet til forskningsprosjektene som nå har pågått over år. "Seminaret bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget i saker der utbyggingsinteresser konflikterer med urfolksrettigheter", sier Broderstad.

28. og 29. september inviterer så forskningsprosjektet "Urfolk, medborgerskap og utdanning", i samarbeid med en rekke andre aktører, til seminaret Samisk kulturforståelse i skolen på Gjenreisingsmuseet i Hammerfest. Dette vil også bli strømma (lenke til strømming er å finne på arrangementssida). Samisk kulturkunnskap, sjøsamisk historie og samiske temaer som er aktuelle i forbindelse med fagfornyelsen i skolen, vil bli tatt opp. denne konferansen møtes forskere, kunstnere, lærere og utdannere fra ulike steder og institusjoner for samtale, foredrag, refleksjon og inspirasjonsutveksling. Kunst og praktisk-estetiske fag vil bli særlig vektlagt. 

Torjer A. Olsen, instituttleder ved Senter for samiske studier og leder for forskningsprosjektet, forteller at det er økt interesse for samiske tema i skolen. Dette gjenspeiles i at skolen i Norge i større grad er forplikta til å formidle kunnskap om samiske tema og til å forvalte samiske rettigheter. På seminaret vil særlig de praktisk-estetiske fagene bli vektlagt, noe som i liten grad har vært tematisert tidligere. Samarbeidet med kunstprosjektet Arahavde, som i tilknytning til Hammerfest kommune har arbeida for å ta fram sjøsamisk historie i skolen lokalt, er viktig her.

At Senter for samiske studier deltar under Forskningsdagene, er viktig. "Vi har deltatt årlig på ulike måter, og ser det som en viktig del av arbeidet vårt", sier instituttleder Olsen. På denne måten kan vi formidle forskninga vår til et bredt publikum og ivareta vårt samfunnsansvar. En del av dette er å vekke interesse og nysgsjerrighet for aktuell forskning i urfolksfeltet. Dette kan gi en plattform for kritisk diskusjon og bidra kunnskaper.

Lykke til og velkommen på Forskningsdagene!


Kortnytt fra Senter for samiske studier
Olsen, Torjer Andreas torjer.olsen@uit.no Professor i urfolksstudier
Vi anbefaler