Heritage Ecologies | Ny bok om kultur- og naturarv

Torgeir Rinke Bangstad (UiT ) og Þóra Pétursdóttir (UiO) er redaktører for Heritage Ecologies som ble publisert 24. august i serien Archaeological Orientations på Routledge.  

Heritage Ecologies
Heritage Ecologies Foto: Stein Farstadvoll
Portrettbilde av Bangstad, Torgeir Rinke
Bangstad, Torgeir Rinke tba046@post.uit.no Forsker
Publisert: 17.09.21 13:05 Oppdatert: 17.09.21 13:41
Bærekraft Klima Kunst og kultur

Heritage Ecologies er en antologi med 22 bidragsytere fra inn- og utland som presenterer nye perspektiver på hva en økologisk forståelse av kulturarv innebærer i en tid preget av global oppvarming og omfattende endringer i menneskers naturlige og bygde omgivelser. Hva er vår tids - den antropocene epokes - egentlige arv og hvordan skal vi forstå bevaring når skillet mellom natur og kultur settes i spill og vi kanskje må lære oss å leve med forfall, landskapsendringer og tap av kulturminner? Hvordan kan kulturarvsforskningen løfte frem bidrag fra ikke-menneskelige aktører, samt kjemiske, biologiske og materielle prosesser vi ikke rår over, som noe mer enn en trussel mot kulturminner? Bidragene i boka belyser disse temaene gjennom en lang rekke casestudier fra det globale frøhvelvet på Svalbard, giftige industrilandskap i Montana, plantasjer i Brasil til smeltende isbreer på Island. Boka springer direkte ut fra forskningsprosjektene Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century (avsluttet) samt det pågående Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene og har flere bidrag fra forskere på arkeologi. 

Boka kan bestilles gjennom Routledge og er tilgjengelig i innbundet, heftet og elektronisk utgave.


Kortnytt fra Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Bangstad, Torgeir Rinke tba046@post.uit.no Forsker
Vi anbefaler