Error rendering component

Jon-Håkon blir «dobbeldoktor»

Fredag 17. september disputerer professor Jon-Håkon Schultz for sin andre doktorgrad, denne gangen en dr. philos.

doktorgrad professor portrett av Schultz
DEN ANDRE: Professor Jon-Håkon Schultz disputerer for sin andre doktorgrad. Foto: /UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.09.21 13:29 Oppdatert: 20.09.21 17:25
Helse og velferd Pedagogikk Samfunn og demokrati

Professor dr.polit Jon-Håkon Schultz ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk disputerer i morgen 17. september for doktorgrad nummer to for hans vedkommende. Seniorrådgiver Nina Norum Anda ved seksjon for forskning, utdanning og formidling ved UiT slår fast at det ikke er mulig å finne ut hvor mange dobbeltdoktorer det finnes knyttet til UiT.

Anda sier hun har vært i kontakt med NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning som har en statistikk på det med antall «dobbeltdoktorer». De sier følgende:
«Mange av tilfellene med flere avlagte grader ligger godt tilbake i tid. De siste 25 årene er det i underkant av 40 personer som har avlagt to eller flere doktorgrader ved norske læresteder. I gjennomsnitt vil dette kunne gjelde en til to kandidater per år. Vi har ikke anledning til å dele personopplysninger, men det har skjedd ved UiT tidligere.» Anda slår derfor fast at det ikke er mulig å finne data på hvor mange som har gjort dette ved UiT før Jon-Håkon Schultz disputerer i morgen.

Tema for hans avhandling er: Å håndtere frykt og livstruende hendelser i ulike kulturelle sammenhenger.

Bakgrunn:

Livstruende hendelser kommer i forskjellige former, som påvirker individer og deres samfunn ved å fremkalle frykt. Kollektive farer som terrorangrep, krig, konflikt og naturkatastrofer kan skape samfunnsmessig kaos og lidelse. Spesielt barn ser ut til å være sårbare når det gjelder å håndtere frykt fra livstruende hendelser. Selv om de fleste barn og ungdom ikke utvikler psykiatriske tilstander som følge av deres eksponering for fare, opplever mange nødnivåer og avtar naturlig over tid. Forskningen som presenteres her utforsker hvordan barn og unge håndterer fryktreaksjoner, og hvordan beskyttende faktorer er tilstede i forskjellige kulturelle omgivelser.

Her finner du avhandlingen

Her blir disputasen strømmet

 


Kortnytt fra Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler