Error rendering component

Open Polar - søkeportal for forskningsbasert informasjon om Arktis og Antarktis

Universitetsbiblioteket ved UiT lanserer Open Polar, en søketjeneste for forskningsbasert informasjon om det polare.

Open Polar
Open Polar, The Global Open Access Portal for Research Data and Publications on the Arctic and Antarctic Foto: Open Polar
Portrettbilde av Larssen, Tanja
Larssen, Tanja tanja.larssen@uit.no
Publisert: 13.09.21 09:04 Oppdatert: 13.09.21 10:31
Arktis Teknologi

Open Polar, The Global Open Access Portal for Research Data and Publications on the Arctic and Antarctic

Open Polar er bygd opp i samarbeid med forskere fra Norsk Polarinstitutt og UiT Norges arktiske universitet. Søketjenesten presenterer bare det som er åpent tilgjengelig (open access), mens den filtrerer vekk det som befinner seg bak betalingsmurer. I tillegg filtrerer søketjenesten vekk innhold som ikke er relevant verken for Nordområdene eller Antarktis. Åpen forskningsbasert kunnskap om det polare er lettere tilgjengelig enn noen gang.


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Larssen, Tanja tanja.larssen@uit.no
Vi anbefaler