Error rendering component

Ny uke, ny PhD på det juridiske fakultet!

Vi gratulerer Linda Finska som 3. september forsvarte sin doktorgradsavhandling. 

Fra høyre, Lena Schøning, professor Ingvild Jakobsen og Linda Finska.
Fra høyre, Lena Schøning, professor Ingvild Jakobsen og Linda Finska. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Publisert: 03.09.21 15:51 Oppdatert: 03.09.21 16:00
Bærekraft Hav Lov og rett

Finskas avhandling hadde tittelen "Confronting the Global Plastics Problem Threatening the Marine Environment – A Framework and Elements of an International Legal Response". Hun konkluderer blant annet med at det nåværende rettslige rammeverket ikke er tilstrekkelig for å forindre eller begrense problemer knyttet til plastforsøpling i havet, for å komme i nærheten av å løse utfordringene trengs det en ny traktat. 

Les et kort sammendrag av avhandlingen under (på engelsk). 

At present, international law does not contain any one instrument that would have been designed to target the global plastics problem as a whole. The aim of this dissertation is to understand the science and root causes behind the problem and the role of international law and States in contributing to solutions. Unlike earlier legal research, this study approaches the global plastics problem threatening the marine environment as a continuum of three sub-problems comprising extensive plastics wastes generation, plastics leakage to the oceans, and accumulating marine plastics pollution (MPP). This approach unfolds a problem-based doctrinal and interdisciplinary assessment of international law. An international legal response to the global plastics problem arises from a mix of diverse measures coming together.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Vi anbefaler