Fra forskningspermisjon til lederstilling i RKBU Nord

Professor Monica Martinussen er tilbake på kontoret etter forskningspermisjon og går rett inn i ny jobb som instituttleder for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern (RKBU Nord).

Professor Monica Martinussen
Professor Monica Martinussen er ny instituttleder på RKBU Nord Foto: Mariann S. Karlsen
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 01.09.21 11:30 Oppdatert: 01.09.21 14:08
Om UiT

Martinussen, som inntil nylig har vært forskningsgruppeleder, er allerede i gang med å skaffe seg en større oversikt over instituttet som helhet. 

– Det er flere ting jeg har lyst til. Blant annet ønsker jeg at vi skal bli mer kjent blant kommunene, både at de skal vite om forskningen vår og hva vi kan tilby. Kanskje må vi bli mer oppsøkende og bruke andre plattformer enn det vi har gjort til nå. Vi har kommet så langt og har mye kunnskap, så nå kan vi tillate oss å være mer rådgivende enn før. Vi har også mer å tilby enn tidligere, sier Martinussen og trekker fram Tidsskriftet Ungsinn og Tjenestestøttetilbudet som eksempler på nyttige måter å bruke instituttet på.

– Det er også viktig å levere forskning av god kvalitet og levere tjenestestøtte der behovet er størst. Vi har oppdragsgivere som har forventninger til oss og mange kommuner som vi skal forholde oss til. Vi kan en del om Nord-Norge og vi skal bruke den kunnskapen vi har til å tenke strategisk framover, sier Martinussen.

RKBU Nord mottar årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med føringer for hva som skal være i fokus kommende år. 

Les også: Spennende og lærerik balansegang

Psykolog i Forsvaret

Martinussen har jobbet ved RKBU Nord siden 2008 og har til sammen hele 31 års erfaring ved UiT Norges arktiske universitet.

– På disse årene har jeg gått fra ung og lovende til å bli bestemor, ler Martinussen.

Martinussen startet ved UiT som stipendiat ved Institutt for psykologi og har blant annet vært med på å bygge opp psykologutdanningen. Hun er tidligere instituttleder ved det samme instituttet. Dermed har hun både veiledet og fulgt mange psykologistudenter gjennom flere år. Dette tror hun kan komme til nytte også i denne jobben.

– Jeg kjenner en god del av psykologene i nord og har veiledet mange av dem, sier Martinussen, som også har bakgrunn som psykolog i Forsvaret, der hun fortsatt har en bistilling. I Forsvaret jobber hun med tematikk knyttet til militær ledelse og seleksjon.

Bakgrunn fra Ungsinn og PsykTest Barn

Da Martinussen startet på RKBU Nord i 2008 var hovedoppgaven å bygge opp Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak som i dag består av rundt 20 forskere. Denne forskergruppen har hun ledet fram til nå. 

– Da jeg startet, var det viktig å kvalifisere folk videre og få etablert flere forskningsprosjekter. Det synes jeg vi har klart. Mange har tatt doktorgrader og mange prosjekter har også fått ekstern finansiering, sier Martinussen, som har mange år bak seg som redaktør i tidsskriftet Ungsinn og som assisterende redaktør i PsykTestBarn.

Det var i pausen fra de vanlige arbeidsoppgavene som forskningsgruppeleder at muligheten til å bytte jobb dukket opp. 

– Jeg tror koronaen har gjort at mange har tenkt igjennom hvor man skal og hva man har lyst til. Da stillingen ble lyst ut, så jeg på det som en anledning til å påvirke hvordan instituttet utvikler seg videre. Jeg synes også det passet nå, både der jeg er i livet og i forhold til forskningen som jeg har vært involvert i, sier Martinussen. 

Skal videreutvikle RKBU Nord

For selve instituttet har hun også mange ønsker. RKBU Nord har rundt 50 ansatte fordelt mellom forskere, faglige- og administrative stillinger. 

– Jeg vil at folk skal glede seg til å komme på jobb og bidra til felles arbeidsglede. Når vi nå er tilbake på kontoret, håper jeg at vi skal kunne dele mer, lære av hverandre og gi utviklingsmuligheter for alle som jobber her. Det er en del å sette seg inn i. Jeg kjenner den ene forskergruppa godt, så nå skal jeg lære mer om Forskergruppe for barn- og familievern også, sier Martinussen.

Flere nye stillinger er lyst ut og flere nye ansatte er allerede på plass.

– Vi er blitt flere, men har en god struktur bygget opp av forskergrupper og team. Vi skal videreutvikle den organisasjonen vi har. Nå har vi mange nye ansatte og det kommer flere. Så nå vil jeg prioritere å snakke med flest mulig ansatte, sier Martinussen. 

Martinussen overtar etter Frode Adolfsen, som har ledet instituttet etter at Per Håkan Brøndbo gikk av som instituttleder i vår.


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultet
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver