Tverrfaglig forskningsprosjekt om "fake news" får støtte fra forskningsrådet

Prosjektet vil gi en postdoktorstilling på JurFak. 

Bilde av Magne Frostad tatt i profil. Frostad sitter på kontoret sitt og ser rett inn i kameraet.
Professor Magne Frostad blir en av prosjektets syv arbeidspakkeledere. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Publisert: 24.06.21 11:21 Oppdatert: 28.06.21 16:13
Lov og rett Samfunn og demokrati

Stillingen inngår i det tverrfaglige prosjektet «Disinformation and people: impacts on societal trust and resilience (FAKENEWS)» som ledes av professor Gunhild Hoogensen Gjørv ved Centre for Peace Studies (CPS), HSL. Prosjektet har også flere partnere utenfor UiT, herunder PRIO og SIPRI.

Prosjektet vil på et overordnet nivå se på hvordan samfunnet påvirkes av eller evner å motstå desinformasjon, dvs. bevisst spredning av villedende informasjon. Herunder ses det nærmere på hvordan samfunnsdeltakerne kan bidra til samfunnsmessig motstandsdyktighet og overordnet sikkerhet. 

Postdoktorprosjektet vil se nærmere på ekstraordinære fullmakter for utøvende myndighet/nødstilstand, gjerne i lys også av erfaringene med COVID-19, sammenholdt med statens forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Et spørsmål vil her kunne være forholdet mellom ytringsfrihet og desinformasjon. Stillingen vil etter planen utlyses på sensommeren.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Vi anbefaler