Graver etter skjulte skatter i Nord-Norges største arkeologiske prosjekt

Arkeologene er tilbake i Tjeldsundet. I år skal 17 lokaliteter graves ut i det som er Nord-Norges største arkeologiske prosjekt noen gang, og det er steinalder og samiske lokaliteter som står i fokus.  

Gravemaskin fjerner jord før arkeologiske undersøkelser
Avtorving ved Kåringskrysset. Stedet er en av de samiske lokalitetene arkeologene skal grave ut i sommer. På lokaliteten er det registrert to gammetufter. Foto: Norges arktiske universitetsmuseum
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 11.06.21 11:54 Oppdatert: 11.06.21 17:25
Urfolk

Den planlagte Hålogalandsvegen, som skal gå mellom Harstad, Evenes og Sortland, er tenkt som delvis utbedring av eksisterende vei og delvis nybygging. En rekke automatisk fredete kulturminner vil bli berørt av veibyggingen, og må dermed undersøkes av Norges arktiske universitetsmuseum før veiarbeidet kan starte. Prosjektet «Arkeologi langs Hålogalandsvegen» startet i fjor og hadde da første år med utgravninger langs Tjeldsundet. I år og neste år vil de arkeologiske arbeidene fortsette. 

Lite undersøkt område

Området rundt Tjeldsundet er fra før lite undersøkt. Undersøkelsene som nå pågår vil bidra til å øke kunnskapen om menneskene som bodde rundt Tjeldsundet, fra steinalder og frem til nyere tid. Fjorårets utgravninger ga et rikt funnmateriale fra jernalder, middelalder og steinalder, og arkeologene forventer at også årets utgravninger i stor grad vil berike det arkeologiske materialet. 

Samiske bosetninger

– I løpet av årets sesong vil vi undersøke 12 samiske lokaliteter. Blant annet skal arkeologene grave ut flere boplasser, med tufter av ulike typer boliger og tidsperioder. Rundt Tjeldsundet har det bodd markasamer, som har drevet med en kombinasjon av reindrift, gårdsbruk, fiske og utmarksnæringer. Flere av kulturminnene som skal undersøkes vil belyse dette varierte ressursgrunnlaget og levemåten. Området har også vært brukt av den nomadiske reindrifta som har flyttet ut mot kysten for å ha reinen på sommerbeite, sier prosjektleder Inga Malene Bruun. 

Inga Malene Bruun er prosjektleder for de arkeologiske utgravningene langs Hålogalandsvegen. Foto: Privat

Ikke langt fra Tjeldsundbrua skal arkeologene undersøke kulturminner som er direkte knyttet til det som må ha vært en merkedag; da reinen skulle svømme over sundet. 

– Samiske kulturminner har vært lite undersøkt, og årets utgravninger vil bidra til å øke kunnskapen om både samene som bodde rundt Tjeldsundet, og den samiske historien på et mer overordnet plan, sier Bruun.

Skjulte skatter gir nye svar

Fem lokaliteter fra steinalderen skal også graves ut. Den største av disse, Solli, ble påbegynt i fjor. Solli har en datering som spenner mellom cirka 6800 og 2900 f.Kr. Det vil si at Solli har vært en ettertraktet plass i flere tusen år. Funnmaterialet herfra er rikt, og man kan for eksempel tydelig se hvor husene sto, og hva slags redskaper de brukte. Arkeologene håper derfor på å kunne få svar på hva menneskene levde av, hvordan boplassen var organisert og hva det var som gjorde at man vendte tilbake til Solli igjen og igjen.

Det skal i tillegg graves i enda flere lokaliteter fra steinalderen i området. Disse vil også bidra med viktig og ny kunnskap om steinalderbosetningen som holdt til rundt Tjeldsundet for mange tusen år siden. Arkeologene begynner allerede å se konturene av at denne regionen har hatt mange boplasser i eldre steinalder, og at det må ha vært mye liv i vikene rundt om sundet.

Jobber i fem kommuner

Det vil være over 30 arkeologer innom utgravningene langs Tjeldsundet denne sesongen. På Facebooksiden «Arkeologi langs Hålogalandsvegen» kommer det oppdateringer daglig både med funn, resultater så langt, og små glimt fra arkeologene og feltlivet.

Årets feltarbeid vil pågå fra 2. juni til 17. september. De 17 lokalitetene vil være fordelt på fem kommuner fra Tjeldsundbrua i Harstad til Gullesfjorden i Kvæfjord kommune.

Prosjektet kan følges på Facebook: Arkeologi langs Hålogalandsvegen


Kortnytt fra
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver