Cornelia Mentzoni Binde er vinneren av beste masterkandidat 2020 ved NT-fak

Vi gratulerer så mye til beste masterkandidat ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi! 

Beste masterkandidat 2020
Cornelia Mentzoni Binde Foto: Ukjent
Portrettbilde av Wilhelmsen, Anne Marit
Wilhelmsen, Anne Marit anne.m.wilhelmsen@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 08.06.21 10:53 Oppdatert: 08.06.21 11:05
Arktis Hav Naturvitenskap

Binde har studert Master in Geology ved Institutt for geovitenskap, og leverte sin mastergradsoppgave våren 2020. Både masteroppgave og mastergradsemner ble gjennomført med karakteren A i snitt. Hun er nå ansatt som stipendiat ved IG. 

Mer enn det som forventes av en masterkandidat
Bedømmelseskomiteen bestående av professor Morten Hald og førsteamanuensis professor Hanna-Kirsti Schrøder Leiros hadde mye positivt å si om kandidaten:  

"Begrunnelsen for vurderingen er at oppgaven til Cornelia Mentzoni Binde er velskrevet; den har selvforklarende og godt gjennomarbeidede figurer; og kandidaten har brukt innovative metoder innen 3D seismologi. Oppgaven har en god teoretisk bakgrunns beskrivelse, metodene er forklart, resultatene er nøye analysert, og funnene er diskutert i lys av teoretiske modeller og relevante publikasjoner. Omfanget av masteroppgaven er omfattende og på et høyt faglig nivå som er lagt utover det som forventes av en masterkandidat. Veileder bekrefter at forskningen har gitt nye betydningsfulle bidrag innen fagfeltet, og at resultatene skal inngå i en fremtidig publikasjon."

Tittel på Bindes oppgave var: «Fluid flow and faulting along the northern margin of the Loppa High»

Veiledere har vært professor Stefan Bünz og forsker Sunil Vadakkepuliyambatta.

Vinneren takker for prisen

Binde synes det er stor stas å ha vunnet prisen:

"Først og fremst må jeg si tusen takk for nominasjonen, og ikke minst komiteens avgjørelse. Jeg synes det er utrolig hyggelig at arbeidet blir lagt merke til og satt pris på! Jeg må selvfølgelig også rette en stor takk til veilederne mine, Stefan Bünz og Sunil Vadakkepuliyambatta, og alle medstudenter og nettverket rundt meg under hele masterløpet. Det har vært en berg- og dalbane, og jeg må innrømme at innspurten ble ekstra tung da koronaen kom til Norge, men med god støtte fra alle rundt meg kom jeg i mål allikevel.

Oppgaven min går ut på kartlegging og analyse av indikasjoner på fluider (særlig gass) og fluidmigrasjon i undergrunnen. Dette har jeg gjort hovedsakelig ved hjelp av 2D og 3D seismiske data fra den nordlige marginen av Loppahøyden i SV Barentshavet. Barentshavet har en spesiell tektonisk historie og har i større grad vært påvirket av heving og glasial erosjon, og dette har trolig hatt stor innvirkning på fluidsystemene i området. Forholdet mellom fluidindikasjoner og strukturelle elementer (f.eks. forkastninger) har derfor vært viktig å forstå, for å få en bedre innsikt i de mekanismene som kontrollerer fluidmigrasjon og -akkumulasjon ved Loppahøyden spesielt, og i Barentshavet generelt".

Instituttenes nominerte studenter til "Beste masterkandidat" 
I forkant av kåringen hadde instituttene foreslått kandidater etter følgende kriterier:

1. Karakteren A på mastergradsoppgave
2. Snittkarakter på mastergradskurs (siste 2 år)
3. Kvalitet på mastergradsoppgave (potensiale for publisering, nyskapning og originalitet)


Kortnytt fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for geovitenskap
Wilhelmsen, Anne Marit anne.m.wilhelmsen@uit.no Seniorrådgiver
Vi anbefaler