Mobbing og hets gir uhelse for samene

Etnisk diskriminering har negativ påvirkning på somatisk og mental helse hos den samiske befolkning. Det viser medisinerstudent ved UiT, Amalie Seljenes sin valgfrie fordypningsoppgave. 

Helse påvirkes negativt av mobbing og hets
PÅVIRKER: Mobbing og hets fører til uhelse for samer og andre urfolk. Foto: UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.06.21 10:55 Oppdatert: 08.06.21 13:38
Helse og velferd Samfunn og demokrati Urfolk

Psykiske plager som stress, depresjon og selvmordstanker kan knyttes til etnisk diskriminering og mobbing. Det viser medisinerstudent ved UiT, Amalie Seljenes sin 2. år selvvalgt fordypningsoppgave på medisinstudiet.

Amalie medsinerstudent
EKSEMPLARISK: Amalie Seljenes fikk utmerkelse for sin fordypningsoppgave på medisinstudiet. Foto: Privat

Kan skyldes mobbing

Hun har samlet artikler om temaet og fått Vitenskapskomiteen ved Helsefakultetet ved UiT Norges arktiske universitet sin diplom for såkalt «eksemplarisk oppgave». Seljenes peker på at depresjon og selvmordstanker samt dårligere selvvurdert helse, somatiske lidelser som; kardiovaskulære sykdommer, (sykdommer knyttet til hjerte og blodårer) diabetes og kroniske muskelsmerter kan ha sin årsak i etnisk diskriminering og mobbing.

Påvirker psyken

Amalie Seljenes sin fordypningsoppgave beskriver hvordan etnisk diskriminering påvirker somatisk- og mental helse i den samiske befolkning. Oppgaven er en litteraturoppsummering, forklarer veilederen hennes, professor Ketil Lenert Hansen.

Seljenes skriver om det stadig større fokus på hvordan diskriminering og hets av samer påvirker helsa i den samiske befolkningen. Flere studier viser tydelig sammenheng mellom etnisk diskriminering og dårligere helse hos urfolk. Dette gjelder ikke bare i Norge, men i flere andre land hvor sammenhengen er den samme. Nyhetsreportasjer om samehets har blitt publisert en rekke steder og spørsmålet om rasisme i Norge har tatt farge av «Black Lives Matter»-bevegelsen, skriver Seljenes.

Negativ påvirkning

Formålet Seljenes har hatt, er å utforske og oppsummere litteratur som belyser hvordan og på hvilke måter etnisk diskriminering påvirker fysisk og mental helse hos den unge og voksne delen av den samiske befolkningen. Oppgaven hennes tar utgangspunkt i 149 ulike artikler, en fokusgruppestudie og sju andre såkalte tverrsnittstudier.

«Alle inkluderte artikler viser en form for eller antyder en sammenheng mellom opplevd etnisk diskriminering og uhelse hos den samiske befolkningen. Det er tydelig at etnisk diskriminering har negativ påvirkning på somatisk og mental helse hos den samiske befolkning.», er konklusjonen.

 


Kortnytt fra Det helsevitenskapelige fakultet, Senter for samiske studier, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler