Fysioterapiutdanningen ved UiT først ut i internasjonalt nettverk

Som første universitet i Norge har UiT Norges arktiske universitet fått plass i et stort internasjonalt nettverk som skal sikre at fysioterapiutdanningen ligger i front når det gjelder fremtidens krav til bærekraft og miljø.

Logo
Gjennom nettverket vil deltakende institusjoner jobbe tett sammen for å utvikle kompetanse, læringsutbytte, innhold og undervisningsmetoder. Foto: EPT Agenda 2023
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.04.21 11:22 Oppdatert: 20.04.21 10:58
Bærekraft Helse og velferd Pedagogikk

Environmental Physiotherapy Agenda 2023 (EPT Agenda 2023) er et raskt voksende prosjekt og nettverk av over 20 internasjonale støtteorganisasjoner på tvers av fysioterapiutdanninger over hele verden.

Over 20 internasjonale universiteter deltar allerede i prosjektet, og mens mange flere universiteter er i ferd med å bli med i nettverket, er UiT Norges arktiske universitet det første norske universitetet som har sluttet seg til EPT Agenda 2023.

EPT Agenda 2023 jobber for å integrere miljø- og bærekraftsperspektiver i fysioterapiutdanninger over hele verden. Som et globalt initiativ representerer det en innsats for å styrke hele fysioterapiyrket, samtidig som det bidrar til menneskers og miljøets helse, funksjon og blomstring.

Bedre gjennom å dele

Portrett av Filip Maric
Filip Maric, universitetslektor ved UiT. Foto: UiT

Gjennom nettverket vil deltakende institusjoner jobbe tett sammen for å utvikle kompetanse, læringsutbytte, innhold og undervisningsmetoder som er relevante for å integrere FNs bærekraftsmål i fysioterapiutdanningen. Et mål for prosjektet er å støtte fysioterapeuter og annet helsepersonell til å forstå sammenkoblingen av bærekraftsmålene og dermed utvikle bidrag utover bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet. 

Resultatene av denne utviklingen skal deles gjennom både vitenskapelige og andre publikasjoner, samt en åpen database for å bidra til ytterligere forbedring av dette nye feltet.

Prosjektet og UiTs deltakelse ledes og koordineres av Filip Maric (PhD), universitetslektor i fysioterapiutdanningen ved UiT (Campus Tromsø) og leder av den internasjonale Environmental Physiotherapy Association (EPA).


Kortnytt fra Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler