Erasmus+ utveksling for ansatte 2021/2022

Søknadsfrist er 18. juni 2021. Vitenskapelige (inkludert PhD-studenter/postdocs) og teknisk/administrativt ansatte ved UiT kan søke mobilitetsstipend for undervisning og opplæring i Europa. Nytt i år er også mulighet til å søke stipend til opphold i land utenfor EU/EØS/EFTA.

Europe the moon an earth
Europe the moon and earth Foto: Tristan 3D
Portrettbilde av Ryseth, Elin Margrethe
Ryseth, Elin Margrethe elin.m.ryseth@uit.no
Publisert: 16.04.21 10:05 Oppdatert: 22.04.21 09:55
Bærekraft Samfunn og demokrati

Det kan søkes om støtte til undervisningsopphold (teaching), kompetansebygging (job shadowing/observation periods/training), International Staff Weeks/Days og språkkurs. Det er nå også mulig for ansatte å søke mobilitetsmidler til såkalt blended mobility, en kombinasjon av fysisk og virtuell mobilitet.

Det gis støtte til dekning av kostnader i tilknytning til reise og opphold. Det kan søkes om opphold fra 2 eller 5 dager (avhengig av hvor du reiser) til inntil 2 måneder (utenom reise). Normalt bevilges det støtte til 1-2 uker for at flest mulig ved UiT skal kunne få stipend. For undervisningsopphold er det krav om minimum 8 undervisningstimer per uke. En kombinasjon av et undervisnings-/opplæringsopphold er også mulig. Da reduseres antall undervisningstimer per uke. Erasmus+ programmet har fokus på "green travel" og gir tilleggsfinansiering til de som velger reisemåter med lavt karbonutslipp.

Land en kan reise til er programlandene i Erasmus+ som omfatter de 27 EU-landene og de to EFTA/EØS-landene Island og Lichtenstein, og i tillegg Nord-Markedonia, Tyrkia og Serbia. Fra og med studieåret 2021/2022  gist det også mulighet til å søke stipend til  reiser til partnerlandene i Erasmus+, det vil si land utenfor EU/EFTA/EØS. UiT har mulighet til å sete av inntil 20% av de totale Erasmus+ mobilitetsmidlene til dette formålet.

Søknadsskjema (Mobility Agreement) for enten teaching eller training må signeres av både UiT (deg selv og nærmeste leder) og mottagerinstitusjonen; UiT har Erasmus kode: NTROMSO01.

Mer om Erasmus+ Key Action 1 (Learning Mobility of Individuals (European Commission)

UiT ønsker at flest mulig skal få tildeling, og personer som ikke tidligere har mottatt støtte tidligere vil bli prioritert. Det kan gis støtte til inntil 2 personer på samme reise, men det er da ønskelig at en vitenskapelig og en teknisk-administrativ reiser sammen. UiT er også opptatt av å legge forholdene til rette slik at alle ansatte kan benytte seg av Erasmus+ ansattstipendene. Har du spesielle behov kan det søkes om tilleggsfinansiering. Ta kontakt med seniorrådgiver Elin Ryseth (elin.m.ryseth@uit.no) i Seksjon for internasjonalt samarbeid dersom du har spørsmål om dette

Antall tildelinger avhenger av hvor mange stipend vi får fra Europakommisjonen. Ved mange søknader kan en velge å støtte flere kortere opphold (én uke).

For mer informasjon om utveksling til Storbritannia etter Brexit og om retningslinjer vedrørende Covid-19, se utlysningsteksten.


Kortnytt fra Seksjon for internasjonalt samarbeid
Ryseth, Elin Margrethe elin.m.ryseth@uit.no
Vi anbefaler