Ny rapport: Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem

Senter for omsorgsforskning (SOF) har på oppdrag fra Koronakommisjonen gjennomført et forskningsprosjekt om erfaringene med covid-19 i norske sykehjem.

Forskere fra SOF nord har i prosjektet samarbeidet med forskere fra hele SOF-nettverket. Nå er rapporten offentliggjort. 

Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem
SOF har på oppdrag fra Koronakommisjonen utarbeidet rapporten "Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem" Foto: Senter for omsorgsforskning
Portrettbilde av Krane, Martin Sollund
Krane, Martin Sollund martin.krane@uit.no Forsker
Publisert: 14.04.21 10:38 Oppdatert: 15.04.21 08:46
Helse og velferd

Det overordnede målet med prosjektet som presenteres i SOF-rapporten Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem har vært å få kunnskap om erfaringer med covid-19-pandemien ved norske sykehjem, herunder hvor forberedt de var på å håndtere en slik pandemi, hvilke utfordringer pandemien har medført, og hvordan sykehjemmene i praksis har håndtert disse.

Hovedspørsmålene i prosjektet har vært 

I hvilken grad var sykehjemmene forberedt på en pandemi?

• I hvilken grad klarte personalet å finne tilpasninger dersom de ikke klarte å ivareta beboerens behov som tidligere?

• Hvilke prioriteringer utspilte seg i praksis mht. oppgaver og omsorg for beboere med ulike behov (både internt og knyttet til samhandling eksternt)?

• Hvilke erfaringer gjorde de pårørende seg i denne krevende situasjonen?

Rapporten kan du lese her


Kortnytt fra Senter for omsorgsforskning Nord
Krane, Martin Sollund martin.krane@uit.no Forsker
Vi anbefaler