UiTs priser for 2021 – nominasjoner

Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler årlig ut priser i ulike kategorier; formidlingsprisen, forskings- og utviklingsprisen, innovasjonsprisen, likestillingsprisen, pris til yngre forsker og utdanningsprisen. 

UiT utdeler priser for 2021
UiT utdeler priser for 2021. Foto: Torbein Kvil Gamst/UiT
Portrettbilde av Johansen, Svetlana Petricheva
Johansen, Svetlana Petricheva svetlana.p.johansen@uit.no Seniorrådgiver / jurist
Publisert: 04.03.21 14:22 Oppdatert: 24.03.21 11:31
Om UiT

Oversikt over nominasjoner 2021

1. Formidlingsprisen

 1. Det arkeologiske utgravningsprosjektet «Arkeologi langs Hålogalandsveien», ved prosjektleder Inga Malene Bruun, Norges arktiske universitetsmuseum
 2. Professor Bodil Hansen Blix, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet
 3. Dosent Svein-Erik Andreassen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL
 4. SoMe-gruppa ved Norges arktiske universitetsmuseum:
  • Christel Slettli Hansen, seniorrådgiver
  • Merete Korsberg, førstekonsulent
  • Per Helge Nylund, rådgiver
  • Karen Marie Christensen, seniorrådgiver
 5. Professor Ørjan Olsvik, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 6. Forsker Yvonne Piotrowski, Institutt for kjemi, NT-fakultet
 7. Professor Rolf Anker Ims, Institutt for arktisk og marin biologi, BFE
 8. Professor Paul Wassmann, Institutt for arktisk og marin biologi, BFE
 9. NAFKAM (Nasjonal forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin); Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet
 10. Førstelektor Inger Wallem Krempig, Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet, førsteamanuensis Tove Aagnes Utsi, Institutt for arktisk og marin biologi, BFE-fakultet og universitetslektor Kari Wallem Bøe, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultet
 11. Førsteamanuensis Audun Hetland, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet 

2. FoU-prisen

 1. Professor Abhik Ghosh, Institutt for kjemi, NT-fakultet
 2. Professor Øyvind Ravna, Det juridiske fakultet
 3. Førsteamanuensis Annette Bayer, IK, NT-fakultet
 4. Professor Inger Greve Alsos, UMAK
 5. Norsk senter for havrett, NCLOS, Det juridiske fakultet
 6. Professor Jørgen Berge, Institutt for arktisk og marin biologi, BFE
 7. Professor Peter McCourt, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 8. Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 9. Professor Inger Njølstad, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet
 10. Professor Per Aslaksen, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet 

3. Utdanningsprisen

 1. Postdoktor Philippe Moustrou, Institutt for matematikk og statistikk, NT-fakultet
 2. Dosent Rita Jentoft og førsteamanuensis Vår Mathisen, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet
 3. Førstelektor Edvard Pedersen, Institutt for Informatikk, NT-fakultet
 4. Fagmiljøet ved Forfatterstudiet, Kunstakademiet: førsteamanuensis Anne Oterholm og universitetslektor Morten Wintervold, UMAK
 5. Førstelektor Beate Ytreberg, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet
 6. Førstelektor Kristine Helen Korsnes, Det juridiske fakultet
 7. Dosent Ole Greger Lillevik, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet
 8. Fagmiljø rundt praksis for farmasistudenter, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet
 9. Førsteamanuensis Stian Normann Anfinsen, Institutt for fysikk og teknologi, NT-fakultet
 10. Førstelektor Eva Therese Næss, førsteamanuensis Svein Bergvik, universitetslektor Camilla Breivik og førsteamanuensis Ragnhild Sørensen Høifødt, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 11. Førstelektor Maarten Beerepoot, Institutt for kjemi, NT-fakultet
 12. Campus Alta - Handelshøyskolen ved UiT, BFE

4. Innovasjonsprisen

 1. Førsteamanuensis Henriette Kyrrestad og postdoktor Sabine Kaiser, RBKU, Det helsevitenskapelige fakultet
 2. Professor Balpreet Singh Ahluwalia, Institutt for fysikk og teknologi, NT-fakultet
 3. Professor Baldur Sveinbjørnsson, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 4. Professor Lars Ailo Aslaksen Bongo, Institutt for informatikk, NT-fakultet og studentbedriften Medsensio AS
 5. Institutt for kjemi, NT-fakultet

5. Pris til yngre forsker

 1. Stipendiat Sofia E. Kjellman, Institutt for geovitenskap, NT-fakultet
 2. Førsteamanuensis Reidar Staupe-Delgado, Institutt for teknologi og sikkerhet, NT-fakultet
 3. Forsker Shona H. Wood, Institutt for arktisk og marin biologi, BFE
 4. Professor Roald A. Øien, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultet
 5. Postdoktor Sybil Akuba Okyerewa Obuobi, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet
 6. Forsker João Pedro Alves Gama, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet
 7. Postdoktor Vidar Sørum, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet
 8. Førsteamanuensis Krishna Agarwal, Institutt for fysikk og teknologi, NT-fakultet
 9. Forsker Erik Knutsen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 10. Postdoktor Bartlomiej Zapotoczny, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 11. Postdoktor Mariia Kobzeva, Institutt for samfunnsvitenskap, HSL-fakultet
 12. Førsteamanuensis Bjørn-Eivind Kirsebom, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet 

6. Likestillingsprisen

 1. Pro-dekan Michaela Aschan og seniorrådgiver personal og organisasjonsutvikling Anne Høydal, BFE
 2. Professor Kjersti Fjørtoft, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, HSL-fakultet

Om prisene

Prisene er en belønning som skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for prisvinnerne og deres fagmiljø, samt understøtte gjeldende strategi og strategiske satsningsområder. Hver pris er på kr. 100 000. Prisene vil etter planen deles ut på Rektors sommerfest medio juni.

Her finner du statutter og tidligere prisvinnere


Kortnytt fra Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Johansen, Svetlana Petricheva svetlana.p.johansen@uit.no Seniorrådgiver / jurist