Åpent foredrag om skred

Forsker Louise Vick fra Institutt for geovitenskap ved UiT snakker om skred under et møte i regi av Norsk geologisk forening. Foredraget er digitalt og åpent for alle. 

Leirskred
Geofarer blir en stadig større utfordring med klimaendringene. Foto: Louise Vick
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 18.02.21 16:44 Oppdatert: 19.02.21 09:27
Arktis Bærekraft Klima Naturvitenskap

Louise Vick er forsker ved Institutt for geovitenskap ved UiT og spesialiserer seg i skredstudier. Som en del av arbeidet har hun undersøkt årsakene til og utløsningen av ulike ras i Nord-Norge. Torsdag 25. februar klokka 18 holder hun et digitalt foredrag som gir innsikt i prosessene som fører til dannelse av kvikkleire og fjellskred. Foredraget retter seg mot ikke-spesialister som er interessert i å lære mer om sitt naturlige miljø. Foredraget er på engelsk. 

Les mer om foredraget og meld deg på her!


Kortnytt fra Institutt for geovitenskap, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Vi anbefaler