Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Rykende fersk bok ser på hvilke hensyn som må tas når personer med utviklingshemming skal i arbeid. 

Bokomslag
Boka kan bestilles fra Universitetsforlaget. Foto: Universitetsforlaget
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.02.21 14:30 Oppdatert: 16.02.21 14:43
Helse og velferd Samfunn og demokrati

Det er en tydelig føring på at alle som får hjelp av Nav skal arbeide, og arbeidsinkludering er sentralt. Det finnes ulike tilnærminger avhengig av målgruppe. Dette er den første boken om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.

Utviklingshemming er ikke en ensartet funksjonshemming. Derfor er det mange hensyn å ta når personer med utviklingshemming skal i arbeid.

Boka er et resultat av et stort forskningsprosjekt der flere vernepleierutdanninger er involvert. Forfatterne belyser ulike sider ved arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Boka passer for vernepleiere, ansatte i Nav og andre med interesse for temaet.
 
To av redaktørene av boka er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Line Melbøe er vernepleier og førsteamanuensis, mens Hege Gjertsen er sosiolog og førsteamanuensis, begge ansatt ved Institutt for vernepleie i Harstad.
 

Kortnytt fra Institutt for vernepleie, Det helsevitenskapelige fakultet
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler