– Det kan være mye kvikkleire i deler av Arktis

Professor Jan Sverre Laberg er blitt intervjuet av High North News om forekomster av kvikkleire i arktiske områder.

Jan Sverre Laberg med studenter på ekskursjon i sedimentologi ved en tidligere anledning.
Jan Sverre Laberg med studenter på ekskursjon i sedimentologi ved en tidligere anledning. Foto: Kai Mortensen
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 08.01.21 10:26 Oppdatert: 12.01.21 10:04
Arktis Klima Naturvitenskap

Kvikkleire er en type leire som opprinnelig ble avsatt i havet men som i dag delvis ligger på land.

– Dette skyldes landhevningen etter siste istid. Kort fortalt ble jordskorpa presset ned på grunn av tyngden av den overliggende ismassen under siste istid. Da isen smeltet, begynte landet å løfte seg opp igjen. Denne hevingen foregår fortsatt, og derfor kan det være mye kvikkleire i de deler av Arktis som var nediset under siste istid, det vil si Skandinavia inkludert Svalbard, Finland, nordlige deler av Storbritannia, Island, Canada, særlig på østkysten er dette et kjent fenomen, sier Laberg til High North News.

Les hele artikkelen her!


Kortnytt fra Institutt for geovitenskap
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler