Instituttrådet ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM)


Representant for gruppe Navn E-post
Ledelse Torkjel Sandanger  torkjel.sandanger@uit.no 
Midlertidig ansatte Sondre Håkonsen Arntsen  sondre.h.arntsen@uit.no 
Fast vitenskapelige ansatte Sameline Grimsgaard  sameline.grimsgaard@uit.no 
Fast vitenskapelige ansatte Johanna Laue  johanna.laue@uit.no
Fast vitenskapelige ansatte Charlotta Rylander  charlotta.rylander@uit.no 
Fast vitenskapelige ansatte Kristin Benjaminsen Borch  kristin.benjaminsen.borch@uit.no
Studentrepresentant Ole Martin Ellingbø Nilsen  ole.m.nilsen@uit.no 
Teknisk/admin. ansatte Bente Richardsen Isaksen  bente.isaksen@uit.no 
Ekstern representant  Navn kommer  E-post kommer

Medlemmer:

Sandanger, Torkjel M
Arntsen, Sondre Haakonson
Laue, Johanna
Grimsgaard, Anne Sameline
Rylander, Karin Charlotta Maria
Borch, Kristin Benjaminsen
Isaksen, Bente Richardsen

Eksterne representanter:
Ole Martin Ellingbø Nilsen (Studentrepresentant)