Seksjon for forskning og innovasjon


English flag   

Seksjon for forskning og innovasjon (SeFI) har et overordnet ansvar for støttetjenester innen forskning og innovasjon, og jobber sammen med administrasjonen ved fakulteter og institutter for at UiT skal realisere UiTs strategi og utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet.

Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad. SeFI har et overordnet ansvar for å etablere, forvalte og koordinere strategiske program og initiativ innenfor forskning, innovasjon og eksterne relasjoner. SeFI gir råd og støtte til eksterne samarbeidspartnere, forskere, administrativt ansatte og ledere innen:

  • Strategi
  • Forskerkarriere
  • Ekstern finansiering
  • Åpen vitenskap
  • Forskerutdanning
  • Innovasjon
  • Forskningsetikk
  • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Forskning og innovasjon ved UiT

UiT Talent

Ansatte ved Seksjon for forskning og innovasjon:

[Loading...]