Forsøksdyrskurs

Forsøksdyrskurs CAREIN innen laboratoriedyr (8 ECTS)

For å kunne bruke dyr i forsøk kreves for al personell tilstrekkelig utdanning. Ifølge EU- direktivet 2010/63/EU er det krav om teoretisk og praktisk artsspesifikk opplæring for å kunne utføre følgende funksjoner:

A. Utfører prosedyre på dyr
B. Planlegger eller designer dyreforsøk
C. Oppstaller og steller dyr (ivaretar pasning)
D. Avliver dyr (uten anden tilknytning til dyreforsøk)

I Norge tilbys et nasjonalt kurs i forsøksdyrlære – CAREiN – innen laboratoriedyr (gnagere, gris og modellfisk) som avholdes 2 ganger i året. Kurset er felles for Universitetet i Oslo (UiO), NTNU Trondheim, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen (UiB). Kurset er heldigitalt og består av selvstudier og digital undervisning. Vertsinstitusjoner er UiB og du finner informasjon om kurset og påmelding her: CAREIN Forsøksdyrskurs | Dyreavdelingen | UiB.

Kurset er dekker kravene til funksjon A, B og D for dyreartene gnagere, gris og modellfisk.

Forsøksdyrkurset er delt i to emner, og består av en teoretisk (1) og praktisk (2) del:

  1. Digitalt kurs som gis via UiB
  2. Opplæring i grunnleggende teknikker med gnagere.

Praktisk kurs

Praktisk opplæring vil bli tilbudt lokalt på de respektive universiteter (UiT, UiO, NTNU og UiB) for alle som har gjennomført den teoretiske kursdel.

Kursansvarlig er Siri Kristine Knudsen (UiT), Knut Tomas Dalen (UiO), Cathrine Elisabeth Fagernes (UiO), Gro Furset Flatekval (OUS), Henrik Rasmussen (UiO/OUS), Aurora Brønstad (UiB) og Siv Eggen (NTNU).

Påmelding til Praktisk forsøksdyrs for studerende tilknyttet UiT, kan gjøres til Avdeling for Komparativ medisin, UiT Norges arktiske universitet via: amalie.h.andersen@uit.no.

Mer informasjon om kursinnhold, kursdatoer og påmelding, se kurssiderne til CAREiN her.

Kurset HEL-6320 for viltlevende dyr/feltforskning (6 ECTS)

Kurs for ville dyr og feltforskere vil i 2023 bli arrangert i oktober. Kurset dekker viltlevende landpattedyr, sjøpattedyr og fugl (kurset dekker ikke fisk) og arrangeres som et etterutdanningskurs (med kursavgift på 6000NOK). Mer informasjon kommer så snart kursdato for høsten 2023 er fastsatt.

Kurset BIO-3503 for akvatiske dyr andre en modellfisk (5 ECTS)

Forskere ved UiT som trenger forsøksdyrkurs innen akvatiske dyr (unntatt modellfisk og sjøpattedyr) henvises til BIO-3503 | UiT som tilbys ved Norges fiskerihøgskole UiT. Det tilbys også kurs for fiskeforskere ved andre universitet i Norge: