Om oss

Avdeling for komparativ medisin (AKM) er en forsøksdyravdeling for tradisjonelle laboratoriedyr ved Uit Norges arktiske universitet. Det er en kjernefasilitet underlagt Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak).

Helsefak har sammen med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) en preklinisk forsøksdyravdeling for medisinsk avbildning (kjernefasilitet PETCore), som råder over avansert billeddiagnostikks utstyr.

AKM åpnede første gang i 1992 og har siden da modernisert sine fasiliteter. I 2017 ble AKM stengt på grunn av utbygging av en ny avdeling og ombygging av eksisterende.

AKM er i dag inndelt i 3 underavdelinger

  • AKM 1 (små dyr, gnagere) inkl. PETCore
  • AKM 2 (store dyr, sebrafisk og isolasjonsavsnitt for gnagere)
  • AKM 3 (avlsavdeling og spesifikk opportunist og patogenfri avdeling)

 I dag driftes AKM 1 aktivt som en spesifikk patogen opportunist fri enhet (SPOF) for smågnagere.

AKM 2 er pr. 1/1-2023 ikke ferdigstilt, men består av 3 hovedbarriere:

  • Storedyrsavdeling (gris, kanin, småfe)
  • Akvarieavdeling (sebrafisk)
  • Isolasjonsavdeling (for smitteforsøk opp til BSL2 med smågnagere og kanin).

AKM 3 er unner bygningsplanlegging og enda ikke oppført. Bygning forventes ferdigstilt pr. Jan 2025.

Våre forskningsgrupper disponerer utstyr og fasiliteter ut over kjernefasilitetene. Se våre forskningsgrupper her: Forskningsgrupper ved Helsefak

 

 

Instruks for dyreteknisk beredskapsvakt

 

Arbeidsrutine for helgevakt