Tilbake

Registrering av prosjekter i EUTRO Helsefak
Formål

 

Helseforskningsloven stiller krav til at institusjonen skal ha løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter de er deltakere i. EUTRO prosjektmodul er en database som gir oversikt over helseforskningsprosjekter ved Helsefak. Alle prosjekter med godkjenning fra REK skal registreres i EUTRO.

Alle forskningsprosjekter og studentprosjekter som behandler personopplysninger, skal også meldes til NSD, jf. Retningslinjer for behandling av personopplysninger i forskning- og studentprosjekt. Dette gjelder også prosjekt med REK-godkjenning.

Meldeskjema til NSD finnes her:

https://nsd.no/personvernombud/

 
Oppstart

Ved oppstart skal prosjektleder:

  • Sende søknad og vedtak fra REK til superbruker i EUTRO, Elisabeth Eriksen
  • Melde inn prosjektet til NSD dersom prosjektet behandler personopplysningerOppfølgning og avslutning

Superbruker i EUTRO har ansvar for å legge inn prosjektet i EUTRO basert på informasjon fra prosjektleder.

Prosjektleder vil motta varsel fra EUTRO dersom godkjenningen fra REK er i ferd med å gå ut eller har gått ut. Prosjektleder skal:

  • Dersom prosjektet ikke er avsluttet, så skal prosjektleder søke om forlengelse av godkjenningen til REK. Endring i vedtak fra REK skal sendes til superbruker i EUTRO.
  • Melde om endring til NSD
  • Dersom prosjektet skal avsluttes, må Rutine for avslutning av forskningsprosjekt følges, og superbruker i EUTRO må varsles slik at hun kan avslutte prosjektet i EUTRO.

 

 
Rettslig grunnlag

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 4

Gyldig fra:  19.09.11

Sist endret: 08.04.19

Dokumenteier: Dekan Helsefak / Direktør UNN
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for utdanning, forskning, formidling, Helsefak UiT / Leder Klinisk forskningsavdeling

Gjelder for: Helsefak / UiT og UNN

Versjon 3.0