Forskningsgrupper og -sentre ved Senter for fredsstudier (CPS)

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.

Forskningsgrupper og -sentre ved Senter for fredsstudier (CPS)

Forskerne ved UiT samarbeider på tvers av fag og landegrenser for å få frem ny og relevant kunnskap for utvikling av samfunnet.


P:   
T: