Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet i 2012–2014. Undersøkelsen ble gjennomført i to trinn. SAMINOR 2, trinn 2 – den kliniske undersøkelsen, også kalt «Helse- og livsstilundersøkelsen» ble gjennomført av Senter for samisk helseforskning i 2012–2014 i ti utvalgte kommuner, som alle hadde deltatt i SAMINOR 1 og trinn 1 av SAMINOR 2.
 
" /> Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet i 2012–2014. Undersøkelsen ble gjennomført i to trinn. SAMINOR 2, trinn 2 – den kliniske undersøkelsen, også kalt «Helse- og livsstilundersøkelsen» ble gjennomført av Senter for samisk helseforskning i 2012–2014 i ti utvalgte kommuner, som alle hadde deltatt i SAMINOR 1 og trinn 1 av SAMINOR 2.
 
" /> SAMINOR | UiT