Del 4: Tips til litteratur og inspirasjon

 

I) Diverse lenker og nyttige kilder fra Dag-Helge Rønnevik:

Veiledningshåndbok for samfunnsmedisin

Samfunnsmedisinsk forskning (Michael 2016; 13. S. Westin).

Yngre legers forening, Forum 3/2014: Stipendiatstillinger (fin oversikt)                                   

Legeforeningens nettside om forskning (her finner du mye relevant info)

Legeforeningens forskningspolitiske strategidokument 2012 - 2014

Forskningshåndbok for kommunene (hele boka kan lastes ned i pdf)

Senter for helsefremmende forskning (base på NTNU)

Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming (populasjonsperspektivet)

Folkehelseforeningen (norsk forening for folkehelse, tverrfaglig forening, bidrar til SJPH)

Scandinavian journal of public health (SJPH, krever spesiell tilgang)

EUPHA (European public health association) (moderorganisasjon til Folkehelseforeningen)

Forskning finansiert av KS (KS delfinansierer både mastergrader og phd.)

Offentlig sektor-ph.d. (Forskningsrådet, ny ordning 2014)

SFS2305 ”Kommuneavtalen” (regulerer bl.a. kommuneoverlegepermisjon)

NSDMs tildelinger i ”Programmet” (lavterskel, praksisnære prosjekter)

Woncas ”Rural medical education guidebook” (allmennmedisinsk fokus, kapittel 2,4)

AFUs tildelinger

”Saman om ein betre kommune” (presentasjon om prosjektstyring)

HelseOmsorg21 (nasjonal forskning- og innovasjonsstrategi)

Forskningshåndboken Oslo universitetssykehus (6. Utgave 2014, fokus sykehus)

Uni research helse (kompetansesenter for legevaktmedisin er tilknyttet dem)

Skadeforebyggende forum

Sunne kommunerHelsefremmende sykehus

 

II) Diverse spennende studier og prosjekter:

 

Intervensjonsstudien i Finnmark (B. Lupton) (fokus på å involvere lokalsamfunnet)

Søkelys på samfunnsmedisin (B. Pettersen) (fokus på utviklingen av samfunnsmedisin)

Prosedyreperm for samarbeid Lofoten sykehus og primærhelsetjenesten (H. Sivertsen)

Faglig stimulering av kommuneleger (I. Samuelsen)

 

III) Akademiske miljøer:


UiT Norges arktiske universitet, Institutt for samfunnsmedisin

Universitetet i Oslo, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse.

Universitetes i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

NTNU, Institutt for samfunnsmedisin.

 


IV) Større populasjonsundersøkelser


HUNT (startet i 1984, 120.000 personer)


Tromsøundersøkelsen  (befolkningsundersøkelse som startet i 1974, 40.000 personer)

 

 For å fortsette å lese i guiden, klikk her