Publikasjonar

Ein oversikt over CNNs publikasjonar finn du i Cristin.

Nytt Ottar 4/17 frå refromasjonsprosjektet!

Dei to første publikasjonane til Reformasjonsprosjektet  finn du her.

The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies (Orkana Akademisk) til venstre.

The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol II. Towards a Protestant North (Wehrhahn verlag) til høgre.


 

DIGITALT TILGJENGELEGE PUBLIKASJONAR:

 

ottar32011
CNN fylte Ottar-nummeret 3/2011 og hadde ein eigen publikasjon saman med kollegaer i Trondheim til Nordisk historikarmøte i Tromsø i august 2011.