Cristin." /> Cristin." />

Publikasjonar

Ein oversikt over CNNs publikasjonar finn du i Cristin.

Siste nytt:

Myths and Magic in the Medieval Far North

No er den siste boka vår klar - eit resultat av våre mange og spennande turar til den internasjonale mellomalderkonferansen i Leeds dei siste åra. Boka er redigert av Stefan Figenschow, Richard Holt og Miriam Tveit, og med bidrag av mange andre av forskingsgruppa sine medlemer og faglege kollegaer. Les meir om boka her.

 
     

Tidlegare publikasjonar:

   
Den siste publikasjonen, vol III, til Reformasjonsprosjektet finn du her.  Vol II (2016): Towards a Protestant North  Vol I (2014): Introductory studies

 Prosjektet har også resultert i desse tidsskrift-nummera:

Ottar 4/2017: Den langstrakte reformasjonen

 Nordlit 43/2019: Northern Reformations

 
     

DIGITALT TILGJENGELEGE PUBLIKASJONAR:

 

ottar32011
CNN fylte Ottar-nummeret 3/2011 og hadde ein eigen publikasjon saman med kollegaer i Trondheim til Nordisk historikarmøte i Tromsø i august 2011.