Publikasjonar

Ein oversikt over CNNs publikasjonar finn du i Cristin.

     

Dei to første publikasjonane til Reformasjonsprosjektet  finn du her.

The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies (Orkana Akademisk) til venstre.

The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol II. Towards a Protestant North (Wehrhahn verlag) til høgre.

Hovudpublikasjonen til prosjektet, vol III, kjem på DeGruyter i 2020.


 

 

 

 Prosjektetet har også resultert i desse tidsskrift-nummera:

Ottar 4/2017: Den langstrakte reformasjonen

 Nordlit 43/2019: Northern Reformations

 

DIGITALT TILGJENGELEGE PUBLIKASJONAR:

 

ottar32011
CNN fylte Ottar-nummeret 3/2011 og hadde ein eigen publikasjon saman med kollegaer i Trondheim til Nordisk historikarmøte i Tromsø i august 2011.