Den langstrakte reformasjonen

I forbindelse med Reformasjonsjubiléet (1517–2017) presenterer Ottar nye perspektiver på virkningene av reformasjonen i Nord-Norge og tilstøtende deler av nordre Fennoskandia. Prosjektet «Den langstrakte reformasjonen»  gir ny innsikt i forløpet og virkningene av de mer langsiktige endringsprosesser som ble utløst av reformasjonen.
 

Smertensmannen, trefigur fra Andenes kirke, tidlig 1400-tall, utsnitt. Foto: Mari Karlstad, Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Innhold:
Innledning: Rognald Heiseldal Bergesen, Roald Kristiansen og Dikka Storm
Dei nordnorske kannikgjelda: Sigrun Høgetveit Berg
Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid: Siv Rasmussen
1617 Forordningen mot trolldom og dens betydning for hekseforfølgelsen i Finnmark: Rune Blix Hagen
Cervantes på romantokt i nordområdene: Persiles og Sigismundas prøvelser, en nordlig historie: Randi Lise Davenport
Diabolisme i Lapponias bokillustrasjoner: Rognald Heiseldal Bergesen
De lærde prestene i nord: Roald Kristiansen
Fotografiet: Sveinulf Hegstad

Lansering av dette nummer av Ottar onsdag 11. oktober kl. 1900 på Tromsø Museum. Les mer her.