Frode Svartdal

Professor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Tove Irene Dahl

Professor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Gerit Pfuhl

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Terum, Jens Andreas

Universitetslektor / Stipendiat
Ingeniørvitenskap og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660785
99610571

Nilsen, Connie Villemo

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

MH L 11.110
+4777623199

Skip to main content