Frode Svartdal

Professor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Tove Irene Dahl

Professor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Gerit Pfuhl

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Terum, Jens Andreas

Universitetslektor / Stipendiat
Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660785
99610571

Nilsen, Connie Villemo

Tromsøundersøkelsen
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

MH L 11.110
+4777623199