Frode Svartdal

Professor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Tove Irene Dahl

Professor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Gerit Pfuhl

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Nierenberg, Ellen

Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Kreis, Isabel Viola

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Lüdtke, Thies

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Tröbinger, Luzia Rosa

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Nilsen, Connie Villemo

Tromsøundersøkelsen
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

MH L 11.110
+4777623199

Terum, Jens Andreas

Universitetslektor / Stipendiat
Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660785
99610571