Profesjoner og velferdssamfunn (ProVel)

Forskningsgruppen Profesjoner og velferdssamfunn (ProVel) er  forskningsgruppe ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS). ProVels overordnete mål er å utvikle relevant kunnskap om utfordringer for det norske velferdssamfunnet og om de sosialfaglige profesjonenes bidrag til å møte disse utfordringene.

Med oppstart i 2015 har ProVel blitt en solid forankret faglig arena for å:

  • utvikle og gjennomføre forskningsprosjekt på høyt vitenskapelig nivå
  • utvikle solide faglige nettverk med andre forskningsgrupper, med regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
  • øke publiseringsaktiviteten til medlemmene
  • jobbe strategisk for å øke ekstern prosjektfinansiering
  • skape møteplasser mellom faste og midlertidige vitenskapelige ansatte og masterstudenter ved instituttet
  • bidra til forming av profesjonell sosialfaglig identitet og de bidragene som profesjonelt sosialt arbeid kan gi for å møte morgendagens velferdsutfordringer.

Forskningsgruppen er en aktiv pådriver og det naturlige koordineringspunktet for aktiviteter på universitets-, fakultets- og instituttnivå knyttet til oppbygging av Universitets-NAV . Gruppen har sitt faglige fokus på ulike aspekt ved utfordringene i det moderne velferdssamfunnet og sosialfaglig yrkesutøvelse, med spesiell vekt på behov og ressurser i den nordlige landsdelen.

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen er en del av Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Leder for forskningsgruppen: