Velkommen til Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Foto: Colourbox

 

Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal bidra til utdanning av sosialarbeidere innenfor sosialfaglige yrker. God rekruttering til sosialfaglige yrker er grunnleggende for et velferdssamfunn.

Gjennom oss vil vår region kunne bli selvforsynt med kvalifisert personell innenfor sosialfaglige yrker basert på en forskningsbasert utdanning.

 

Ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid:


[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Kontakt

Telefon:
+47 77 64 40 00
 
Besøksadresse/leveringsadresse: 

UiT Norges arktiske universitet 

Follumsvei 31, 9510 Alta

Postadresse:

9509 AltaStudierelaterte henvendelser:

Campus Alta
Ina Marita Turi
E-post: ina.m.turi@uit.no


Campus Harstad
Kristine Sundet Lorentsen
77 05 81 44
E-post: kristine.s.lorentsen@uit.no

 

 

Administrative henvendelser:

Marit Hansen: 784 50 191

E-post: marit.hansen@uit.no

Skip to main content