Health, Art and Society (HAS)

HAS er en tverrfaglig gruppe som forsker på pasienthistorier

Med pasienthistorier menes tekster som er skrevet av pasienter selv eller pårørende, og som representerer et erfaringsbasert perspektiv på sykdom, sykdomsopplevelse og behandling. Tekstene kan være både selvbiografiske eller fiksjonelle. HAS er knyttet til det internasjonale feltet humanistisk helse- og sykdomsforskning.

Søknaden som lå til grunn for bevilgningen som forskningsgruppe finner du her.

Skip to main content