Health, Art and Society (HAS)

HAS er en tverrfaglig gruppe som forsker på pasienttekster.

Forskningsgruppen HAS. Fra venstre: Rolf Ahlzén, Linda Nesby, Katarina Bernhardsson, Lill Tove Fredriksen, Marie-Theres Federhofer, Michael Schmidt, Anita Salamonsen, Hege Andreassen. Jan-Are Kolset Johnsen og Jens Lohfert Jørgensen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Med pasienttekster menes tekster som er skrevet av pasienter selv, og som representerer et erfaringsbasert pasientperspektiv på sykdom, sykdomsopplevelse og behandling. HAS er knyttet til det internasjonale feltet humanistisk helse- og sykdomsforskning. Innenfor dette feltet har fokus tradisjonelt ligget på sykdom som litteratur, legen som litterær skikkelse og/eller pasienten som tekst. Pasienten har blitt objektivisert og gjort sekundær i forhold til egen sykdomserfaring. Forskningsgruppen HAS ønsker med sitt fokus på pasienttekster å innsette pasienten i sentrum.

Søknaden som lå til grunn for bevilgningen som forskningsgruppe finner du her.

Skip to main content