Litteraturdidaktikk og psykologi - folkehelse og livsmestring: En tverrfaglig samtale

Høsten 2020 ble det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring innført i skolen. Læreplanen presenterer temaet som omfangsrikt, men et overordnet mål er å lære elevene å håndtere livets medgang og motgang. Forskningsgruppa Health, Art and Society (HAS) inviterer til webinar der professor i psykologi Ole Jacob Madsen (UiO) og stipendiat i norskdidaktikk Lise-Mari Lauritzen (UiT) møtes til en tverrfaglig samtale om folkehelse og livsmestring. 

Livsmestring på timeplanen (2020) stiller Madsen aktuelle og kritiske spørsmål knyttet til innføringen. Er livsmestring løsningen på de psykiske utfordringene vi ser blant barn og unge i dag? Lauritzen arbeider med en doktorgradsavhandling om hvordan skjønnlitteraturen kan bidra til tematiseringen av folkehelse og livsmestring. Hun har også intervjuet norsklærere, og i artikkelen: «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene». Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget på videregående skole» (under fagfellevurdering), belyses lærernes perspektiver samt skjønnlitteraturens potensial.

Sammen vil Madsen og Lauritzen reflektere over mulige innganger til å implementere folkehelse og livsmestring i skolen ved hjelp av litteratur og psykologi.

Webinaret finner sted på Zoom den 9. desember fra kl. 11.00-12.00, det er gratis og åpent for alle. Dersom du er interessert i å delta, meld deg på arrangementet og du vil bli tilsendt lenke samme dag som webinaret avholdes. Ved spørsmål, kontakt linda.nesby@uit.no eller lise-mari.lauritzen@uit.no 

Når: 09.12.20 kl 11.00–12.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Ansvarlig: Lise-Mari Lauritzen

Påmelding
Frist: 08.12.2020
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender