Torjer Andreas Olsen
Foto: Torje Jenssen
Torjer Andreas Olsen
Senter for samiske studier torjer.olsen@uit.no +4777646912 41638224 Tromsø TEO-H2 2.220

Torjer Andreas Olsen


Professor i urfolksstudier

Stillingsbeskrivelse

Undervisningsansvar for teori og metode på Master`s degree program in Indigenous studies. Veiledning for studenter på samme program. Ansvarlig for oppgaveseminar knytta til masteroppgave.

 


 • Torjer Andreas Olsen :
  'Not good enough for anyone?’ Managing Sámi education in the cultural interface
  2022
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Introducing Indigenising education and citizenship
  2022
 • Torjer Andreas Olsen, Kristin Evju :
  Urfolk og nasjonale minoriteter som tema i samfunnsfag
  Fagbokforlaget 2022 ARKIV
 • Cato Christensen, Torjer Andreas Olsen :
  Indigenous Religion on Film: From Demonization to Decolonization in Sápmi
  Brill Handbooks on Contemporary Religion 2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  The river breaks – and freezes: Sámi women in Laestadianism
  Routledge 2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Dekolonisering som perspektiv på rasisme. Et samisk eksempel
  Universitetsforlaget 2022
 • Kristin Evju, Torjer Andreas Olsen :
  Undervisning om samiske temaer i skolen - betydninga av kompetanse og urfolksperspektiv for en inkluderende praksis
  Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Å gjøre kjønn og etnisitet feil. Om læstadianisme, samer og skeivhet i Nord-Troms
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Med urfolks- og minoritetsperspektiver på skolen i Norge
  2021 DATA
 • Pirjo Virtanen, Torjer Andreas Olsen, Pigga Päivi Kristiina Keskitalo :
  Contemporary Indigenous Research within Sámi and Global Indigenous Studies Contexts
  Brill|Sense 2021 ARKIV
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Indigenising Education and Citizenship: Perspectives on Policies and Practices from Sápmi and beyond
  2022
 • Pirjo Kristiina Virtanen, Pigga Päivi Kristiina Keskitalo, Torjer Andreas Olsen :
  Indigenous Research Methodologies in Sámi and Global Contexts
  Brill|Sense 2021
 • Torjer Andreas Olsen :
  Urfolk og urfolksperspektiver i Arktisk råd
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Urfolk, mangfold og perspektiver på metodologi
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samer og samisk kultur i det flerkulturelle Norge
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Loud silence and whispering speech: On gender, ethnicity, and politics in Laestadianism
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samiske språk og kultur i en ny tid – muligheter og utfordringer: Innledning
  2022
 • Hege Merete Somby, Torjer Andreas Olsen :
  Inkludering som urfolkeliggjøring
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Introduksjonsinnlegg: Samisk i barnehagen
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Å være lærer i et samisk område: refleksjoner for praksis og samtale
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samisk i skolen: Historie, kunnskaper og praksis lokalt og nasjonalt
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Introduksjon til panelsamtale: Samisk lærerkrise
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Gendering Sápmi - starting a project
  uit.no 2022 FULLTEKST
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samiske tema i begynneropplæringa i KRLE: Utfordringer og dilemma mellom helhet og enkeltdeler
  2022
 • Bjørgulv K. Bjåen, Torjer Andreas Olsen :
  Ber om orsaking for hjartelaust eksperiment med 22 barn
  15. mars 2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samiske Tromsø - litt om den nære samiske historien
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Assimilation and the impact on Sámi education
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Beans: En introduksjon om urfolk i Canada
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samiske Tromsø: Noen blikk fra den samiske tilstedeværelsen i Tromsø-området
  2022
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Seaibi
  2022
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samisk i barnehagen. Om begreper, fornorsking og det (sjø)samiske Tromsø-området
  2021
 • Torjer Andreas Olsen, Dávvet Bruun-Solbakk :
  Ny samisk bibeloversettelse
  13. januar 2021
 • Kjetil Børhaug, Hilde Danielsen, Helene Marie Kjærgård Eide, Anne Homme, Dag Øyvind Lotsberg, Kari Ludvigsen m.fl.:
  Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen
  2021 FULLTEKST
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samiske verdier mellom enhet og mangfold i skole og barnehage
  2021
 • Torjer Andreas Olsen :
  Å rekruttere samiske forskere og studenter – utfordring og forpliktelse
  2021
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samisk historie, språk og samfunn. Med refleksjoner rundt pedagogisk praksis
  2021
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samisk i fagfornyelsen. Læreplan, didaktikk og litt om historie, religion og samfunn
  2021
 • Torjer Andreas Olsen :
  Indigenous languages, topics and perspectives in education: The Sámi case
  2021
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Samisk I skolen: Fra overordna læreplan til lokal praksis
  2021
 • silja andersen, Torjer Andreas Olsen :
  Hvordan snakker vi om vårt samiske samfunn?
  26. mars 2021 DATA
 • Torjer Andreas Olsen :
  The Indigenization and decolonisation of Academia: Reflections on a long process
  2021
 • Torjer Andreas Olsen :
  Samiske barnehager og samisk i barnehagen: Refleksjoner rundt funnene fra evalueringa av ny rammeplan
  2021
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Torjer Andreas Olsen :
  Sápmi i læreplaner og lærebøker: Skolen som arena for arbeid mot gruppebaserte fordommer mot samer
  2021
 • Torjer Andreas Olsen, Morten Kræmer :
  De tapte barna i Canada
  03. juni 2021
 • Torjer Andreas Olsen :
  Massegrav med urfolksbarn i Canada
  01. juni 2021
 • Torjer Andreas Olsen :
  Om mangfold og urfolksperspektiv i skolen
  2021
 • Torjer Andreas Olsen :
  Skolens rolle gjennom tidene: Fra fornorskning til forsoning
  07. juni 2021
 • Magne Kveseth, Torjer Andreas Olsen :
  Tar debatten om urfolksforskning
  28. april 2021 DATA
 • Pigga Päivi Kristiina Keskitalo, Pirjo Virtanen, Torjer Andreas Olsen :
  Introduction
  Brill|Sense 2021 ARKIV
 • Torjer Andreas Olsen, Pigga Päivi Kristiina Keskitalo, Pirjo Kristiina Virtanen :
  Epilogue
  Brill|Sense 2021 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Alle arbeider


  Forskningsinteresser

  Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

  Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

  Nordnorsk og samisk religionshistorie.

   

  Undervisning

  Jeg har ansvar for undervisning i teori, metode/metodologi og oppgaveskriving. Dette betyr å stille spørsmål ved og gi grunnlag for kunnskap om hvordan og hvorfor vi driver med forskning. Det handler også om de mest praktiske sidene ved akademisk virksomhet: Hvordan finne kunnskap? Hvordan skrive en tekst? Hvordan formidle det vi vet? Hvordan kan forskninga best være tilknytta samfunnet?  CV

  2001-2003: Universitetslektor i religionsvitenskap, UiT

  2003-2008: Ph.d.-stipendiat i religionsvitenskap, UiT

  2008: Ph.d. i religionsvitenskap, UiT. Avhandling i Munin.

  2009: Førstelektor/prosjektleder i religionsvitenskap, UiT

  2010: Frilanser

  2010/2011: Rådgiver/Webredaktør, HSL-fakultetet, UiT

  2011: Førsteamanuensis i urfolksstudier

  2017: Professor i urfolksstudier

  2019: Instituttleder


  TEO-H2 2.220

  Klikk for større kart