Prosjekter ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

UiT favner forskning på natur, samfunn, teknologi, miljø, kultur, mennesket og samspillet mellom disse. Under hvert prosjekt finner du kontaktperson og prosjektets målsetning.

Prosjekter ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

UiT favner forskning på natur, samfunn, teknologi, miljø, kultur, mennesket og samspillet mellom disse. Under hvert prosjekt finner du kontaktperson og prosjektets målsetning.