Ansatte – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Tilbake til enheten

Ansatte Fakultet for naturvitenskap og teknologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus

PhD Fellow

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Førsteamanuensis
HARSTAD_HG1 202D

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660247

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646320

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645140

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Modellering av komplekse systemer

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Fornybar energi

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Instituttleder
Realfagsbygget A223

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Realfagbygget A153

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver felles ph.d.-grad i nautiske operasjoner
Realfagbygget A 173

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Nestleder for FUF-NT med fokus på utdanning

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor, CAGE direktør

Institutt for matematikk og statistikk
Campus


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Ph.D. candidate

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644038

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Kontorsjef / Administrasjon
+4777645476

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660331

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Researcher

Institutt for geovitenskap
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førstelektor / Undervisning

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660339

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660389

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret 50% / Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling 50%

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

DCTKI / Flight Instructor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for kjemi
Campus

Senioringeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Instituttleder
+4777660329

Institutt for matematikk og statistikkInstitutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Kjemisk syntese og analyse
+4777644069
REALF C318

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Dosent

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Rekrutteringsansvarlig
+4777646913

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor
2203

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Konsulent for TASIC

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus

+4777660358

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Fornybar energi / Senterleder ARC

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Senioringeniør, Biomolekylær og strukturkjemi, laboratorieleder
+4777645801
SIVA innovasjonssenter FP3

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver / Maskinlæring

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

FPARK E 305.1

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

+4777646419

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

HMS-rådgiver, NT-fakultet (prosjektarbeid)

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644630

Institutt for informatikk
Campus Mo i Rana, Annet

Førstelektor

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Fornybar energi
+4777645153

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Postdoktor / Jordobservasjon

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi


Professor emeritus
+4777620883
REALF C 109

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646297

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - koordinator lektorutdanning i realfag trinn 8-13

Institutt for geovitenskap
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644044

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for geovitenskap
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Doctoral Research Fellow

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk
+4777645982

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor in Marine Geophysics
+4777646266

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus

Senioringeniør

Institutt for informatikk
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Fornybar energi
+4777645190

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Maskinlæring

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644405

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Postdoc

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
REALF A 274

Seksjon for økonomi NT-fak
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777644417

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Lecturer and Researcher

Institutt for informatikk
Campus

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646364

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Jordobservasjon

Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor Jordobservasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus

+4777645193

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645678

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

PhD Stipendiat, CAGE
+4777620896

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Kontorsjef, Teoretisk kjemi, Hylleaas-senteret
+4777623100

Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Senioringeniør / Mekanisk verksted

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor Emeritus / Jordobservasjon

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646532

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Overingeniør - Tromsø geofysiske observatorium (TGO)

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer
+4777645601
Forskningsparken 1 A482

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Biomolekylær og strukturkjemi, Norstruct
+4777644073

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret
+4777645550
Realfagbygget

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator/Prosjektleder

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Associate Professor
+4777649246

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Gruppeleder Fornybar energi

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Naturfagbygget 2205

Institutt for informatikk
Campus Bodø, Annet

Studieleder og studieprogramansvarlig, bachelor og master informatikk i Nordland (Mo og Bodø)
+4776966508

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Stipendiat / Luftforurensning

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Jordobservasjon

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

+4777625240

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Instituttleder og professor

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Teoretisk og berengningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret
+4777644082

Institutt for informatikk
Campus Bodø, Annet

Førsteamanuensis
Bodø

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor Emerita / Plasma- og romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Romfysikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Studierådgiver
+4777644056

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Studiekonsulent

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret
+4777623102

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Modellering av komplekse systemer / Senterleder DYNAMO

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Romfysikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor i uorganisk og material- kjemi, Kjemisk syntese og analyse
+4777644072

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777660655

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Maskinlæring

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Prosjektleder
+4777645484

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777645162

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Researcher, Theoretical and computational chemistry

Seksjon for økonomi NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi NT-fak
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Gruppeleder Modellering av komplekse systemer
+4777625242

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Ramfjordmoen, Annet

Tekniker / EISCAT Ramfjordmoen
+4777620734
105 EL-LAB

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Rådgiver, Biomolekylær og strukturkjemi, Forskerskolen BioCat
+4777620801

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Doktorgradsstipendiat

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor ved institutt for geovitenskap
NATURF 1247

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Space Physics
+4777645087

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Forsker

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Forskning og studieadm. sjef

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker/ Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Romfysikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646341

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644032

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645808

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777644796
NATURF 1401A

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor
2204

Seksjon for økonomi NT-fak
Campus Tromsø

Rådgiver innkjøp/økonomi
+4777645670
Realfagsbygget A205

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Rådgiver, Teoretisk og beregningsbasert kjemi

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660344

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor Droneteknologi

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Overingeniør / TGO
+4777645138

Institutt for informatikk
Campus Mo i Rana, Annet


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660348

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Biomolekylær og strukturkjemi
+4777620898

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Kjemisk syntese og analyse
+4777645992

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Maskinlæring

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor i geofysikk
+4777625253

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660370

Institutt for informatikk
Campus Mo i Rana

Førsteamanuensis Informatikk
+4777620895

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Studiekonsulent BIB
+4777058131
Campus Harstad

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Modellering av komplekse systemer

Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777645208
Naturfagbygget

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Molekylære biosystemer og bioinformatikk, Norstruct
+4777645288

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førstekonsulent, Studieadministrasjon
+4777644149

Institutt for geovitenskap
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

+4777646789

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Svalbard, Annet

Leder, EISCAT Svalbard Radar
+4777625272
eiscat

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Kontorsjef Institutt for kjemi
+4777646474

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Rådgiver
UTSA

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Instituttleiar

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoktor

Seksjon for økonomi NT-fak
Campus Tromsø

Økonomisjef

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Nestleder, Undervisningsansvarlig

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777058238

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Økonomirådgiver forskningsseksjonen

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Studierådgiver / Administrasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Maskinlæring
Forskningsparken B172

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Molekylære biosystemer og bioinformatikk, Norstruct
+4777623372

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Rådgiver / Fornybar energi

Luftfartsfag
Campus Tromsø


Institutt for kjemiInstitutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Modellering av komplekse systemer

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Centre for New Antibacterial Strategies
+4777646316

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Arctic Five Chair - Professor of Glaciology
+4777623253

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Prodekan for utdanning NT-fak, professor i matematikk
+4777660253
Forskningsparken A422

Institutt for informatikk
Campus

Postdoktor

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Elektronikk / TGO

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Romfysikk

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Kontorsjef

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644096

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Fornybar energi

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Senior Ingeniør, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Stipendiat / Undervisning
+4777645188

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645164

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

+4777644196

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Avdelingsingeniør / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644020

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Teknisk Kompetansegruppe (TK)

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Kontorsjef

Luftfartsfag
Campus


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Machine Learning / Centre Leader Visual Intelligence
+4777646493

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Studierådgiver / Administrasjon

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644047

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Senioringeniør, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førstelektor profesjonspedagogikk
+4777660739

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi NT-fak
Campus Tromsø

seniorrådgiver økonomi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Gruppeleder Jordobservasjon

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø

Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO)

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Professor i rein matematikk
+4777644031
Forskningsparken 1 B486

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645166

Luftfartsfag
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Maskinlæring

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644040

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Fornybar Energi

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

PhD Research Fellow
+4777660498

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777649180

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for geovitenskap
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

PhD-stipendiat

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Overingeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Førsteamanuensis
Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Forsker, CAGE
+4777625223

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor
+4777625235

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Universitetslektor, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus

Avdelingsingeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Teknisk Kompetansegruppe (TK)

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Professor

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor, institutt for geovitenskap
+4777644456

Fakultetsledelsen og stab NT-fak


Forskning/formidling

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Researcher

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Jordobservasjon

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Kjemisk syntese og analyse
Realfagbygget C418

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Biomolekylær og strukturkjemi, Norstruct
+4777644478

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Seniorkonsulent, studieadministrasjon, Innkjøper Institutt for kjemi,
+4777644074

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Seniorrådgiver

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Researcher in tectono-stratigraphy and basin analysis
3.040

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

2202

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Overingeniør, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Professor II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Biomolekylær og strukturkjemi, Norstruct

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Biomolekylær og strukturkjemi, Norstruct.
+4777644064

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for geovitenskap
Campus


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi NT-fak
Campus Tromsø

Regnskap og økonomi
Realfagbygget A 213

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660622

Institutt for matematikk og statistikk
Campus


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

PhD, massespektrometer leder, CAGE
NATURF 1406

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Ekspedisjon og studiekonsulent

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon
FPARK E 330.1

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660321

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Maskinlæring

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777644092

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Undervisningsleder ITS / Studieprogramleder luftfartsfag / Universitetslektor luftfartsfag
+4777660352

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Romfysikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Universitetslektor, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus

+4777644922

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Romfysikk
+4777645198

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Overingeniør / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777646210
Teknologibygget 3.063

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Jordobservasjon
FPARK E 327

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor II - Maskiningeniør (Drift og Vedlikeholdsstyring)

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

+4777623172

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat
Naturfagbygget 3.014

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645666

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Studieprogramleder Master i Luftfartsfag

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førstelektor / Undervisningsleder

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II, Biomolekylær og struktur kjemi

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Overingeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

+4777644003

Institutt for geovitenskap
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777644428

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660519

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i Samfunnssikkerhet og miljø
+4777660327

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660789

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlærng

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

1. Amanuensis innen risikostyring og samf.sikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646809

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Vitenskapelig assistent / Undervisning

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Leder Teknisk Kompetansegruppe (TK)

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Bodø, Annet

Næringslivsmentor

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førstamenuensis II, Teoretisk og berengningsbasert kjemi

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat i helsedata (epidemiologi)

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for informatikk
Campus Bodø, Annet


Luftfartsfag
Campus


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Tokt Teknikker / Cruise Technician
+4777645213

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for informatikk
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Senioringeniør / E-lab
+4777645168

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Studieveileder
+4777644013

Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak
Campus Tromsø

Førstekonsulent
+4777648387

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Kontorsjef

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet
HARSTAD_HG1 202C

Institutt for matematikk og statistikkLuftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør, Tillitsvalgt UFF

Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak
Campus Tromsø

Prosjektleder Skolelaboratoriet
+4777644647
Realfagbygget

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777646244

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645693

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Modellering av komplekse systemer

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor

Institutt for matematikk og statistikk
Campus


NTF/IG - Center for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate
Campus Tromsø

Forsker, iC3
+4777644422
Naturfagbygget 2.213

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Romfysikk

Seksjon for økonomi NT-fak
Campus Tromsø

Regnskap og økonomi
+4777644409

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660375

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660378

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor II, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660282

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

HMS-rådgiver
realfagbygget a175

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Førsteamaunensis

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777645694

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

PhD-stipendiat

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Forskningsrådgiver, Eksternfinansiering

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Fornybar Energi

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645696

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660624

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Doctoral Research Fellow

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

G.214

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645698

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644527

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor, CAGE
+4777644408

Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhetInstitutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Romfysikk
+4777645142

Institutt for kjemi
Campus

Senioringeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Gruppeleder Maskinlæring

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Prodekan forskningsutdanning, professor i matematikk
+4777644090
Forskningsparken 1 B425

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi NT-fak
Campus Tromsø

Rådgiver økonomi

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for matematikk og statistikk
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Forsker/rådgiver
+4777644713

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

+4777625276

Institutt for informatikk
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences
+4777623101

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Professor/Instituttleder
+4777620754
Forskningsparken 1 B426

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Førstelektor / Undervisning

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for kjemi


Professor emeritus
+4777644025

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Fornybar energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor i Samfunnssikkerhet

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Svalbard, Annet

+4777625273
Eiscat

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Overingeniør/Datamanager og kjerneprøver kurator
+4777620955
Naturfagbygget 2206

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor i kvartærgeologi

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus

Avdelingsingeniør, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for matematikk og statistikk
Campus


Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

+4777646697

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

+4777644469

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Universitetslektor Skolelaboratoriet
+4777646993
Realfag A175

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Forsker ved AI4Europe Prosjekt
+4777644126

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

PhD Fellow

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Rådgiver PhD forvaltning NT Fakultet
+4777644594

Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Campus Tromsø

Dekan
+4777644070

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator / Visual Intelligence og EISCAT_3D
+4777644465

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Studieleder Nautikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646329

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

+4777646288

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Gruppeleder/ Romfysikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

HARSTAD_HG1 202C

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk
+4777645604

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777620733

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Ramfjordmoen, Annet

Avdelingsingeniør / EISCAT Ramfjordmoen
+4777620732
hovedbygning 116

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660337

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor i geokjemi og malmgeologi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645231

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Overingeniør / E-lab

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor
+4777623117

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Luftfartsfag
Campus Tromsø

PhD-kandidat Luftfart/Seksjonssjef - Luftfartsfag

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Prodekan for forskning og utvikling. Professor, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660328

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660363

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Forsker
+4777644162

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Rådgiver, Fagperson ved sentralt mottak for kjemikalieavfall. Telefon arbeid: 90950268

Luftfartsfag
Campus


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

+4777645504

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777660729

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Forsker
2206

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Professor

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Professor II / Modellering av komplekse systemer

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660785

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645501
Forskningsparken B482

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Modellering av komplekse systemer

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

bardufoss flystasjon

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i Informatikk
+4777646332

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Førstekonsulent hos Fakultetsledelse og stab NT-fak samt sekretær for ledergruppa
+4777644034

Tromsø Geofys Observator
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Kontorsjef

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Compliance and Safety Manager

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Ramfjordmoen, Annet

+4777620742
4 Heating

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644778
Forskningsparken 1 B 485

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Overingeniør / Mekanisk verksted
+4777645170

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644545

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Romfysikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645165

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645169

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Nettverkskoordinator
+4777648389

Institutt for geovitenskap
Campus


Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Fakultetsdirektør

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus

Toktingeniør
+4777644372

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646479

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646330

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat, ARCLIM, Institutt for geovitenskap

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Førsteamanuensis / Maskinlæring

Institutt for geovitenskap
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Maskinlæring

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Molekylære biosystemer og bioinformatikk, Senter for bioinformatikk

Institutt for informatikk
Campus


Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret
+4777625138

Institutt for geovitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, CAGE

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Gruppeleder Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645143

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
Forskningsparken 1 B 488

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II/ Maskinlæring

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644048

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660394

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoctor in Computer Science

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Fornybar Energi

Institutt for informatikk
Campus

+4777645131

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Postdoc forsker
+4777660308

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Molekylær biosystemer og bioinformatikk, Senter for Bioinformatikk (SfB)
+4777646539

Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor / Helseteknologi
+4777644760

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for kjemi
Campus Tromsø