Ansatte – Norges fiskerihøgskole

Tilbake til enheten

Ansatte Norges fiskerihøgskole

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Stipendiat

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Forsker, samfunnsøkonomi

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

julide.c.ahi@uit.no
+4777646068

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
FPARK A 272

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Marine Resource Economics

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Leder, Marbio

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole


VISTA postdoc
ana.s.aniceto@uit.no
+4777644008

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor
peter.arbo@uit.no
+4777646543

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Ressursøkonomi

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Prodekan forskerutdanning BFE / Professor i fiskeribiologi og forvaltning

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

tone.f.aune@uit.no
+4777644625

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Overingeniør
kristel.berg@uit.no
+4777646678

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Ingeniørfag, Mikrobiologi, Systembiologi, Syntetisk biologi
NFH B 505

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Senioringeniør (Bioinformatikk)
shripathi.bhat@uit.no
+4777646960

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Overingeniør

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Postdoktor Økologi

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
enrique.blanco@uit.no
+4777646064

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis/ mikrobiologi, bioprospektering, bioteknologi

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Associate professor in social simulation and game-based learning
melania.borit@uit.no
+4777620934

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
jesse.brinkhof@uit.no
+4777646432

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

marie.e.bue@uit.no
+4777645532

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole



Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

dennis.chan@uit.no
+4777644449

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

20% Professor II Akvamedisin

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

lars.dalheim@uit.no
+4777646345

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Senior scientist; Fish immunology and health
roy.dalmo@uit.no
+4777644482

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
hege.devold@uit.no
+4777646725

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

hymonti.dey@uit.no
+4777644455

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Sjømat

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor / Fiskeriøkonomi
arne.eide@uit.no
+4777645583

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor. Oseanografi - Planteplankton

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis Sjømatvitenskap

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor Næringsmiddelteknologi
edel.elvevoll@uit.no
+4777646146

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

ADM

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Stipendiat
kari.e.eriksen@uit.no
+4777646076

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Prodekan utdanning

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Overingeniør

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

ole.c.hagestad@uit.no
+4777649164

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Forsker, Marbio
espen.hansen@uit.no
+4777649262
Forskningsparken

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

PhD student
ida.k.hansen@uit.no
+4777649266

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor / akvamedisin
tor.haug@uit.no
+4777646071

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
knut.heen@uit.no
+4777646862

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Studierådgiver

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Overingeniør
kirsti.helland@uit.no
+4777649264
Forskningsparken 3

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor
bjorn.hersoug@uit.no
+4777645547

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor
alf.hakon.hoel@uit.no
+4777646027

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor
petter.holm@uit.no
+4777645548

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Post. Doc.

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Forsker

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Postdoktor - Sjømatvitenskap
NFH B 506

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
ingvill.jensen@uit.no
+4777646864

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

tonje.k.jensen@uit.no
+4777646935
NFH B 504

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

marte.jenssen@uit.no
+4777649275

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor
helge.johnsen@uit.no
+4777644489

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor
jahn.johnsen@uit.no
+4777646784

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Forsker
maaike.knol@uit.no
+4777646731

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Forskningsparken 3

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

NFH C206

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Studiekonsulent
anders.kvanli@uit.no
+4777623137

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Forskning og undervisning knyttet til mikrobiologi

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Fiskeriteknologi
roger.larsen@uit.no
+4777644536

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / Studiekonsulent NFH
trine.h.larsen@uit.no
+4777623259

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole


thi.t.le@uit.no
+4777645099

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Researcher
chun.li@uit.no
+4777646328
Forskningsparken 1

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

yajie.liu@uit.no
+4777646051

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Instituttleder

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Utdanning
kari.mellem@uit.no
+4777646008

Norges fiskerihøgskole


PhD (VISTA)
evert.mul@uit.no
+4777646113

Norges fiskerihøgskole



Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

arpita.nepal@uit.no
+4777646388

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Forsker

Norges fiskerihøgskole



Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Stipendiat

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

karin.olsen@uit.no
+4777646011

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor II

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor Dr. Philos, nesteleder Norges fiskerihøgskole
ragnar.olsen@uit.no
+4777646126

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Kontorsjef
tone.osnes@uit.no
+4777646023

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

renate.d.osvik@uit.no
+4777649265

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i GIS

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Postdoctoral researcher

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

thanh.thuy@uit.no
+4777646046

Norges fiskerihøgskole



Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor/Gruppeleder
kim.praebel@uit.no
+4777646107

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Doctoral Research Fellow
ataur.rahman@uit.no
+4777646938

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

prosjektkoordinator, infoarbeide, forskningsdagene, internasjonalt samarbeide

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor emeritus
einar.ringo@uit.no
+4777620921

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Marbio
teppo.rama@uit.no
+4777649163

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Associate Professor (Fishery Biology)
jorge.santos@uit.no
+4777644538
BFE A 426

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

torbjorn.schei@uit.no
+4777646521

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

pauke.schots@uit.no
+4777646058

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

tore.seternes@uit.no
+4777646069

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Stipendiat
NFH

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Studierådgiver

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor/ marin bioteknologi
klara.stensvag@uit.no
+4777644512

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Overingeniør

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Stipendiat

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

jaya.k.swain@uit.no
+4777646020

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

PhD Canditate

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor
bjorn.s.sather@uit.no
+4777623223

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Første amanuensis
NFH B 501

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Overingeniør/dykker
ivan.tatone@uit.no
+4777646861

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Professor i oppdrettsteknolgi
NFH D 251

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

helge.tveiten@uit.no
+4777623257

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

mari.walquist@uit.no
+4777646795

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Stipendiat
jorn.weines@uit.no
+4777645555

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Stipendiat

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

Forsker, Marbio
kine.o.hanssen@uit.no
+4777649272
Forskningsparken 3