Ansatte – Idrettshøgskolen

Tilbake til enheten

Ansatte Idrettshøgskolen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Idrettshøgskolen
Campus Alta

Universitetslektor

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

+4777648352

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450161

Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450137

Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450231
Alta, Btr. 1-2-3

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Alta

Doktorgradsstipendiat
+4778450102

Idrettshøgskolen
Campus Alta

Alta, Btr. 1-2-3

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Alta

Prodekan utdanning

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

+4777660237

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Doktorgradsstipendiat
+4777660238

Idrettshøgskolen
Campus Alta

Seniorkonsulent, Idrettshøgskolen
+4778450318

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Alta

Førstelektor

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Professor
+4777660769

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Alta

Kontorsjef
+4778450404

Idrettshøgskolen
Campus Alta

Førstekonsulent
+4778450228
Alta, Btr. 1-2-3

Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450173
Alta, Btr. 1-2-3

Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450114

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Postdoktor - FENDRUA-prosjektet

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Teorifagbygget Hus 5 5410

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Forskningsleder
Alfheim stadion

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Alta

Professor II

Idrettshøgskolen
Campus Alta

Instituttleder, dosent i idrettsvitenskap

Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450168

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Doktorgradsstipendiat

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4777645758

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

+4777645572

Idrettshøgskolen
Campus Alta

1. amanuensis idrett

Idrettshøgskolen
Campus Alta

Underviser og forsker, 1.lektor friluftsliv
+4778450118

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Forskningsgruppeleder Ferdighets- og prestasjonsutvikling
+4777625260

Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450261

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Idrettshøgskolen
Campus Alta