Priser – Det helsevitenskapelige fakultet

Priser – Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret ved Det helsevitskapelige fakultet har vedtatt å dele ut seks priser årlig: utdanningsprisen, undervisingsprisen, forskingsprisen, pris til yngre forsker, formidlingsprisen og Edmunds pris. Prisene er ei belønning som skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for prisvinnerne og deres fagmiljø. De skal også understøtte gjeldende strategi og strategiske satsningsområder.

Helsefaks priser 2022 er lyst ut. Nominasjonsfristen er 24. april 2022.
Det er åpnet for nominasjoner til undervisningspris, utdanningspris, forskingspris, pris for yngre forsker og formidlingspris.
Prisvinnerne får kr. 50.000,- til faglig aktivitet, et diplom og en gave fra Blåst designet for anledningen.

I fanene under finner du statutter og lenke til nettskjema for nominasjon. Har du spørsmål knyttet til prisene kan du sende disse til: priser@helsefak.uit.no

Har du spørsmål rundt nominasjoner kan du ta kontakt med Elin Svendsen eller Ståle Liljedal.