Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Avdeling for komparativ medisin

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / Faggruppeleder

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Faggruppeleder og seniorrådgiver for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering ved Helsefakultetet.

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

MH2 L08.373

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Harstad

Rådgiver
+4777058162

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Formidlingstjenester

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777646508

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Prosjektrådgiver for Institutt for medisinsk biologi
+4777645295

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Professor II

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777646410

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777644191

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Simulering og ferdighetsøving

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

seniorrådgiver, prosjektkontoret
+4777645586

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Høgskolelærer/øvingslærer

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Harstad

Førstkonsulent
+4777058322

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Formidlingsrådgiver

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Konsulent
+4777644816

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

+4777645449

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver i faggruppe utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet
+4777623279

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645379
MH D7.008

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Informasjonskonsulent

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Leder - Seksjon for forskning, utdanning og formidling
+4777646752

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Informasjonskonsulent
+4777625188

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Juridisk seniorrådgiver

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver for Forskerlinjene ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
+4777646385

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Ingeniør

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Finmekaniker. Team mekanisk
+4777644668
MH L6.110B/L6.107A

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777623252

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Avdelingingeniør
+4777646237

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Forskningstekniker
+4777644737
MH D7.006

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Førstekonsulent, faggruppe for forskerutdanning,
+4777646405

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Juridisk seniorrådgiver/nestleder

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Prosjektleder
+4777646393

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør / PhD Student

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver Prosjektkontoret
+4777645512

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Faggruppeleder Prosjektkontoret Helsefak
+4777645688

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Faglig leder ved Forskerlinjen i medisin / Førsteamanuensis

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Informasjonsrådgiver/ faggruppeleder
+4777644611
MH L8.323

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Forskningstekniker
MH D7.006

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Praksiskoordinering, ph.d.-opptak

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver kommunikasjon
+4777646858

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver innen ekstern finansiering av forskning

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø