Bilde av Emaus, Kjersti
Bilde av Emaus, Kjersti
Enhet for legeutdanning kjersti.emaus@uit.no +4777646891 Tromsø MH L8.112

Kjersti Emaus


Rådgiver for 1., 2. og 3. studieår medisin

Stillingsbeskrivelse

Studentveiledning, permisjon, innpassing av ekstern utdanning